Blog grows for 4 consecutive years | Bloggen växer under 4 år i rad
The blog has grown for 4 consecutive years | Bloggen har vuxit 4 år i rad (Graph © Peter Berg, peter@hpberg.se)

EN: The blog has shown an amazing growth during 2018, both in numbers of visitors and views.

SW: Bloggen har visat en imponerande tillväxt under 2018, både i antal besökare och visningar.
And the Winners Are… | Och vinnarna är…

EN: So which topics attracts the most visitors? Of all the 240 articles published so far the following 10 has proven to be outstanding (the starting page omitted).

SW: Så vilka ämnen har lockat flest läsare? Av alla 240 artiklar som har publicerats hittills har följande 10 visat sig vara i särklass (startsidan oräknad).

 1. BAS Chart of Accounts 2018 | BAS-kontoplanen 2018
  • April 5, 2018
 2. New BAS Chart of Account | Nya BAS 2017
  • February 6, 2017
 3. Thailand’s Way to the Global Economy | Thailands väg till den globala ekonomin
  • March 26, 2018
 4. Accounting of New Swedish Tax Legislation | Redovisning av nya skatteregler för företag
  • June 19, 2018
 5. CH International Keynote | Inledningstal om digitalisering och automatisering
  • September 14, 2018
 6. Books | Böcker
  • Fixed section | Fast avdelning
 7. Correction of Annual Accounts | Rättelse av bokslut
  • August 19, 2018
 8. Today | Idag
  • Fixed section | Fast avdelning
 9. K2 Årsbokslut New Lecture | Ny utbildning
  • July 18, 2018
 10. 7 Steps to Prepare for GDPR – The RH Case | 7 förberedelser för dataskyddsförordningen
  • August 25, 2017

Thoughts about the Winners | Tankar om vinnarna

EN: The Swedish BAS Chart of Accounts is the absolutely most popular topic, placing articles on both first and second place. But how come the article on the 2017 issue qualified to the top 10 at all, when there’s an article on the 2018 issue already since February 6 this year?

Also notable is that four articles managed to qualify to the top 10 although they were published late in the year, during July – September 2018. They got quick and massive response, making it possible to get in the top list (position 5, 7, 9 and 10).

SW: BAS-kontoplanen är det absolut populäraste ämnet, med artiklar både på första och andra plats. Men hur kommer det sig att artikeln om utgåvan 2017 kom in på topplistan överhuvudtaget, när det finns en artikel om 2018 års utgåva redan sedan 6 februari i år?

Också noterbart är att fyra artiklar lyckades nå topp 10 trots att de publicerades sent under året, under juli – september 2018. De fick snabbt och massivt gensvar, som gjorde det möjligt för dem att komma in på topplistan (plats 5, 7, 9 och 10).

International Public | Internationell läsekrets

Visitors from most of the world | Besökare från större del av världen
Visitors from most of the world | Besökare från större del av världen (Graf: WordPress)

EN: So far this blog has attracted viewers from 87 countries. Not bad. Internet is truly international.

SW: Hittills har denna blogg dragit till sig läsare från 87 länder över hela världen. Inte illa. Internet är verkligen internationellt.

A Big Thank You! | Ett stort tack!

EN: A big thank you for your visit. I also know there’s a lot of attention to my posts on Facebook and LinkedIn about the blog. Many initiated comments certifies that.

You make it worth it for me to maintain and develop this economy blog. Welcome back dear reader – and subscribe here below to my posts now to not miss anything!

SW: Ett stort tack för ditt besök. Jag vet också att det finns mycket uppmärksamhet om mina inlägg på Facebook och LinkedIn om bloggen. Många initierade kommentarer intygar det.

Du gör det värt för mig att underhålla och utveckla denna ekonomiblogg. Välkommen tillbaka kära läsare – och prenumerera här nedanför på inläggen nu, så du inte missar något!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev