CH International, September 13, 2018
CH International, September 13, 2018 © Lena Larsson

2018 has been a great teaching year! This is the result | 2018 har varit ett utmärkt utbildningsår! Det här är resultatet.

 • 22 booked lecture days
  • Bokade föreläsningsdagar
 • 32 booked webbinars
  • Bokade webbinarier
 • 14 YouTube Economy News videos
  • Månadens NyheterI came to meet a lot of professionals | Jag träffade många yrkeskollegor.

 • Way over 400 participants
  • Långt över 400 deltagare
 • … and additionally an unknown number of viewers of recorded videos
  • … och dessutom ett okänt antal tittare på inspelade filmer

The lectures and webinars are described here | Föreläsningarna och webbinarierna beskrivs här.

EN: Mainly I follow, analyze and write about corporate economy news. Secondly I give lectures, which goes hand in hand with my writing. And as you can see here the lecture part is not neglible.

A big thank you to all I met during the 2018 teaching year. I’m already preparing an almost fully booked first quarter of the next year. Hope to see you again then!

SW: Det mesta av min tid går åt till att följa, analysera och skriva om företagsekonomiska nyheter. På god andraplats kommer att hålla föreläsningar, vilket går hand i hand med mitt skrivande. Och som du kan se här så är föreläsningsdelen inte försumbar.

Ett stort tack till er alla som jag har mött under utbildningsåret 2018. Jag håller redan på att förbereda ett nästan fullbokat första kvartal nästa år. Jag hoppas på att träffa dig igen då!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev