My handbooks are now presented on YouTube  |  Nu finns mina handböcker presenterade på YouTube.

The videos and books are in Swedish  |  Filmerna och böckerna är på svenska.
 

Fastigheter – Videon berättar på 3 minuter

 • Heltäckande
  • Täcker alla vanliga företagsformer
  • Täcker alla K-regler
 • Beskriver de viktigaste regelverken och begreppet fastighet
 • Från köp till försäljning
  • Ett kapitel vardera om anskaffning, avskrivning, uppskrivning, nedskrivning och avyttring
  • Varje kapitel avslutas med konterade exempel
 • Ersättningsfond
  • Från början till slut, med konterade exempel
 • Omstrukturering
  • Ombildning, paketering, konterade exempel
 • Gott om källhänvisningar till lagstiftningar och K-regler

Fastigheter – En praktisk vägledning om redovisning och beskattning

 

Resultat- och inkomstplanering – Videon berättar på 3 minuter

 • Resultatplanering i företaget
  • Arbetsgångar, checklistor och nyckeltal
 • Inkomstplanering privat
  • Arbetsgångar, checklistor, optimeringar av inkomsten, social trygghet nu och sedan
 • Att välja företagsform
 • Nystart och ombildning
 • Gott om källhänvisningar

Resultat- och inkomstplanering – En praktisk vägledning om redovisning och beskattning

Welcome to order your books in the Web Shop  |  Välkommen att beställa böckerna i Nätbutiken!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and get notifications of new posts.