New edition of the newsletter is out today  |  Nytt utskick av nyhetsbrevet idag.
Content | Innehåll

  • Srf U 10 Update | Updatering
  • RFR 1 and RFR 2 for 2019
  • November + December YouTube Economy News | Ekonominyheter
  • Finago Blog – Interview on Tax Penalties | Intervju om skattetillägg vid självrättelser
  • SEB – Staff Info on Tax News | Skattenyheter
  • YouTube – My Handbooks | Mina handböcker
  • Consultant’s Diary | Konsultens dagbok

Subscribe to the Newsletter  |  Prenumerera på nyhetsbrevet

EN: If you’re not a subscriber and got it already you’ll find the newsletter in the Archive. Here you can also sign up for your own edition.

SW: Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hitter du nyhetsbrevet i Arkivet. Där kan du också prenumerera på din egen utgåva.

News for your organization  |  Nyheter för ditt företag

EN: Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

SW: Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev