Mr. Laurent Malespine, Managing Director at Don't Blink Co, Ltd

Mr. Laurent Malespine, Managing Director at Don’t Blink Co, Ltd (Photo © Peter Berg)

EN: The severe floods in Thailand 2011 disrupted the whole worlds supply of hard disk drives and automobile parts. How did Thailand develop to become such an important player in the world trade? That was the subject of Mr. Laurent Malespine’s speech “Thailand: An economy on the path of globalization” on March 8, 2018 at the Rotary Club of Bangkok.

SW: De svåra översvämningarna i Thailand 2011 störde hela världens försörjning av hårddiskar och bildelar. Hur utvecklades Thailand till en så viktig del av världshandeln? Det var ämnet för Laurent Malespines tal “Thailand: En ekonomi på vägen till globalisering” den 8 mars 2018 hos Rotary Club of Bangkok.
Mr. Laurent Malespine on "Thailand: An economy on the path of globalization"

Mr. Laurent Malespine on “Thailand: An economy on the path of globalization” (Photo © Peter Berg)

EN: Mr. Laurent Malespine is a Frenchmen but fluent in Thai. He has researched Thailand’s economic history for the past 160 years, since the signing of the Bowring treaty with Britain 1855 opened Thailand to international trade. Mr. Laurent Malespine came to Thailand first time 1978, which makes him a first-hand witness to a quarter of the period covered by his research.

His work resulted in a five-part TV-documentary, supported by Siam Commercial Bank (SCB). The production took 15 months, but now the serial has already been aired several times. SCB additionally distributes 2,000 DVD-copies to the public, schools and universities, government agencies, financial and capital market regulators, and other institutions.

SW: Laurent Malespine kommer från Frankrike men talar thailändska flytande. Han har forskat om Thailands ekonomiska historia under de senaste 160 åren, sedan undertecknandet av Bowring-avtalet med Storbritannien 1855 öppnade världsmarknaden för Thailand. Laurent Malespine kom till Thailand första gången 1978, vilket gör honom till ett vittne på plats för en fjärdedel av perioden som omfattas av forskningen.

Hans arbete resulterade i en TV-dokumentär i fem delar, med stöd av Siam Commercial Bank (SCB). Produktionen tog 15 månader, men nu har serien redan sänts flera gånger. SCB distribuerar dessutom 2 000 DVD-utgåvor till allmänheten, skolor och universitet, myndigheter, organisationer för finansmarknaderna, samt andra institutioner.

Links about the Documentary  |  Länkar om dokumentären

Update 2018-03-27: Since March 21 all five episodes of the documentary are available at YouTube. The videos are so far in Thai, but I really hope we can  be provided with English subtitles in the future.

Rotary Club of Thailand

The International Rotary Club of Bangkok

The international Rotary Club of Bangkok (Photo © Peter Berg)

EN: As a Rotary Member I can take part of the meetings in any Rotary club world wide, so I searched for an international club in Thailand and found Rotary Club of Bangkok. In international clubs the meetings are in English, which gives me a better chance to communicate with the members and follow the speeches.

SW: Som Medlem i Rotary kan jag delta möten i vilken Rotaryklubb som helst i hela världen, så jag letade rätt på en internationell klubb i Thailand och fann Rotary Club of Bangkok. Mötena i internationella klubbar genomförs på engelska, vilket ger mig bättre möjligheter att kommunicera med medlemmarna och följa talen. I Sverige har vi också internationella klubbar, bland annat i Stockholm.

Members are gathering for today's meeting

Members are gathering for today’s meeting (Photo © Peter Berg)

I was very well taken care of at my table

I was very well taken care of at my table (Photo © Peter Berg)

EN: In green, to the right, we have Ms. Maleeratna Plumchitchom, next President of the Rotary Club of Bangkok.

SW: I grönt, till höger, har vi Maleeratna Plumchitchom, Rotary Club of Bangkoks nästa president.

Mr. Urs D. Blum, President of the Rotary Club of Bangkok

Mr. Urs D. Blum, President of the Rotary Club of Bangkok (Photo © Peter Berg)

EN: When I arrived to the meeting I was immediately and warmly greeted by a number of members, all with a kind interest in me and my Swedish background. Some of them also invited me to become a member of the Rotary Club of Bangkok, unconcerned by my already existing membership in Rotary Stockholm City First Breakfast. I experienced many easy-going new contacts and left the meeting with a desire to return whenever I have the possibility!

SW: När jag kom till mötet välkomnades jag omgående och varmt av ett antal medlemmar, alla med ett välvilligt intresse av mig och min svenska bakgrund. Några av dem bjöd också in mig att bli medlem i Rotary Club of Bangkok, obekymrade av att jag redan är medlem i Rotary Stockholm City Första Frukost. Jag fick uppleva många sorglösa och lättsamma nya kontakter och lämnade mötet med en bestämd ambition att återvända så snart jag har möjlighet!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.