Rotary

EN: I’ve been to a number of Rotary events and now I’m a proud member of the organisation (text in Swedish follows further below)!
It all began when The Swedish Federation of Business Owners (Företagarna), where I’m a member, invited Stockholm members to participate in a meeting with Rotary Stockholm City Business Network on November 11, 2016. I applied, enjoyed a good lecture and nice table neighbors from different Rotary clubs in Stockholm.

One of them was Mattias Frisk from Rotary Stockholm City First Breakfast. Mattias insisted that I should visit one of their breakfast meetings, which I did on January 31, 2017. And February 28. And May 23…

There was a very welcoming atmosphere on each occasion and I enjoyed top class lectures. So in May I took the leap and applied for membership. On May 30 I was accepted as a member and in September 2017 I was finally registered.

Every new member deliver a lecture of oneself and it’s called an “ego-lecture” – what a lovely name!  On February 6, 2018 it’s time for me and my presentation in Rotary Stockholm City First Breakfast. But already on November 10, 2017 I’m scheduled to deliver a 2-minute presentation of me and my work at a meeting with Rotary Stockholm City Business Network, where we’ll meet members from many Stockholm clubs. I look forward to both presentations.

Rotary International is a worldwide organisation with 1,2 million members organised in 35,000 clubs. As a member of one club I’m entitled to visit meetings at any other of the clubs. I’ll check where I have the nearest Bangkok Rotary club in due time!

In Swedish

Jag har deltagit i ett antal av Rotarys arrangemang och nu är jag stolt medlem av organisationen!

Det hela började när Företagarna, där jag är medlem, bjöd in till lunchmöte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk den 11 november 2016. Företagarnas VD Günther Mårder höll föreläsning om ”Samhällsförändringar som påverkar företagsamheten”. Det var en bra föreläsning och jag satt med trevliga bordsgrannar från olika Rotaryklubbar i Stockholm.

En av dem var Mattias Frisk från Rotary Stockholm City Första Frukost. Mattias talade sig varm för att jag borde besöka något av deras frukostmöten, vilket jag gjorde den 31 januari 2017. Och den 28 februari. Och den 23 maj…

Det var en mycket välkomnande stämning vid varje möte och jag njöt av högklassiga föreläsningar. Så i maj tog jag steget och sökte medlemskap. Den 30 maj beviljades medlemskapet och i september 2017 blev jag inskriven i rullorna.

Varje ny medlem håller ett föredrag med presentation av sig själv och det kallas för “ego-föredrag” – vilket härligt namn! Den 6 februari 2018 är det dags för mig och min presentation i Rotary Stockholm City Första Frukost. Men redan den 10 november 2017 ska  jag hålla en tvåminuterspresentation av mig själv vid möte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk, då vi träffas från många klubbar i Stockholmsområdet. Jag ser fram emot båda presentationerna.

Rotary International är en världsomspännande organisation med 1,2 miljoner medlemmar organiserade i 35 000 klubbar. Som medlem i en klubb får jag delta i vilken som helst av de andra klubbarnas möten. Jag ska kolla var jag har närmaste Rotaryklubb i Bangkok!

 


 

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.