Peter Berg Accounting Expert - Presentation of services

Peter Berg Accounting Expert – Presentation of services (screenshot © Peter Berg from video by Accountor Training)

I’m launching a new YouTube channel Peter Berg Redovisningskonsult (Peter Berg Accounting Consultant) about my services. To begin with the channel have two playlists (text in Swedish follows further below)!
Playlist 1 – Peter Berg Accounting Expert

The playlist contains two presentation videos about my services, one in English and one in Swedish. The videos are produced by Accountor Training Sweden in their studio in Stockholm. I have made many webinars for them, as you can see in the Web Shop. I thank you at Accountor Training for your generosity!

 

Playlist 2 – News of the Month

The playlist contains monthly news videos in Swedish that I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB. You can also see the list of produced videos in my Web Shop, with links for free access.

Welcome to YouTube and visit Peter Berg Redovisningskonsult!

 

In Swedish

Jag lanserar en ny YouTube-kanal Peter Berg Redovisningskonsult om mina tjänster. Till att börja med har kanalen två spellistor.

Spellista 1 – Peter Berg Redovisningskonsult

Spellistan innehåller två presentationer av mina tjänster, en på engelska och en på svenska. Filmerna har producerats av Accountor Training Sweden i deras studio i Stockholm. Jag har gjort många webbinarier för dem, som du kan se i  Nätbutiken. Jag tackar Accountor Training för er generositet!

 

Spellista 2 – Månadens Nyheter

Spellistan innehåller månatliga nyhetsfilmer som jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB. Du kan också se listan över producerade filmer i Nätbutiken, med länkar för fri tillgång.

Välkommen till YouTube och titta in till Peter Berg Redovisningskonsult!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.