Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar Samband redovisning-beskattning K2 och K3

Now you can see the participants comments on my way of teaching from the lectures of this autumn.

  • WK 2018-2019, se the list under the headline Software Education

Wolters Kluwer Scandinavia has permitted my publishing and the comments are anonymous. I have collected them from the evaluations we receive after every class, evaluations that are very important tools for our continous development of the lectures.

I included all comments about my way of teaching, with no selection to enhance the picture. Read, form you own opinion and apply to upcoming lectures!

A big thank you to all the participants of Autumn 2018 and your lovely support!
In Swedish

Nu kan du se deltagarnas uttalanden om mitt sätt att lära ut från höstens utbildningar.

Wolters Kluwer Scandinavia har godkänt min publicering och uttalandena är anonyma. Jag har hämtat dem från kursutvärderingarna vi får in efter varje kurs, utvärderingar som är mycket viktiga underlag för vår fortsatta utveckling av utbildningarna.

Jag har tagit med alla uttalanden om mitt sätt att utbilda, utan urval för att försköna bilden. Läs, bilda dig din egen uppfattning och anmäl dig till kommande utbildningar!

Ett stort tack till höstens alla deltagare och ert härliga stöd!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev