Skattenyheter för SEB - Föreläsning under trevligt personalmöte 1 november 2018

Skattenyheter för SEB – Föreläsning under trevligt personalmöte 1 november 2018 (Bild: Wikipedia)

EN: Yesterday November 1, 2018 the Swedish bank SEB had invited RedovisningsHuset i Södertälje AB to their office in Södertälje to inform about tax news. RedovisningsHuset, in their turn, hired me for the lecture which makes me proud! All of the staff at the bank office gathered and combined morning coffee with digesting the latest corporate and private tax news.

The new tax regulations of financial leasing raised most concern. SEB has a double interest in these matters, as having bank customers which are heavy in leasing but also as provider of leasing as a financial service.
In Swedish

Igår den 1 november hade SEB i Södertälje bjudit in RedovisningsHuset i Södertälje AB för att berätta om skattenyheter. RedovisningsHuset i sin tur anlitade mig för genomgången. Hedrande! Hela personalen på bankkontoret samlades och kombinerade morgonfika med att inta senaste skattenytt för företag och privatpersoner.

Jag lade tyngdpunkten på en genomgång av de nya skattereglerna för företag, men vi hann med en del annat också.

Nyheter för företagare och privatpersoner

 • Nya skatteregler för företag
  • Internationell bakgrund, svensk lagstiftning
  • Begränsning av ränteavdrag
  • Dyrare periodiseringsfonder och säkerhetsreserver
  • Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt
  • Primäravdrag för hyreshus
 • Ny vägledning från Bokföringsnämnden för årsbokslut
 • Nya lagar 1 juli 2018 – 1 januari 2019

Leasing het nyhet

Störst intresse väckte de nya skattereglerna om leasing, som börjar gälla för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 och senare. Räntedelen i finansiella leasingavtal ska särredovisas i företagets inkomstdeklaration (gäller inte enskild näringsverksamhet och handelsbolag med fysiska personer som delägare). Särredovisningen av räntan i deklarationen kan minska företagets skattemässiga ränteavdrag. SEB är intresserade av frågan ur två aspekter.

 1. SEB har bankkunder med leasingavtal för stora belopp, deras beskattning kan påverkas
 2. SEB har leasingkunder och kan behöva hjälpa dem att beräkna räntedelen av de finansiella leasingavtalen

Jag hoppas alla deltagare hade utbyte av genomgången, för sina respektive specialområden. Jag tackar också SEB för att vi fick komma till er och göra denna presentation.

Book a Lecture you too  |  Boka utbildning du också

Read more about my new lectures  New Corporate Tax Legislation and K2 New Standard for Annual Accounts  |  Läs mer om mina nya utbildningar Nya skatteregler för företag och K2 Årsbokslut.

 • YouTube Two Hot Lectures | Två högaktuella utbildningar
 • I can give the lectures at your company  |  Jag kan genomföra utbildningarna hos ditt företag
 • You have the participants and the location, I provide the lecture  |  Du har deltagarna och lokalen, jag har föreläsningen

See the complete list of my lectures  |  Se hela listan över mina utbildningar


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and get notifications of new posts.