Euro Pengar Sedlar Ägartransaktioner i aktiebolag Låneförbud Fordringar på eget bolag Inlåning Tantiem Aktieägartillskott

A few months ago I updated a lecture on owner transactions in limited companies, according to the Swedish Companies Act, tax laws and accounting standards (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since September 2016.


Uppdaterad föreläsning om ägartransaktioner i aktiebolag

Mitt föreläsningsmaterial om ägartransaktioner i aktiebolag har uppdaterats för några månader sedan. Jag har använt det nya materialet sedan september 2016, bl.a. här.

Innehållet är fördelat på fyra huvudområden.

  • Låneförbud
  • Fordringar på eget bolag
  • Tantiem
  • Aktieägartillskott

Lån till ägare m.fl. – Låneförbudet

Reglerna i aktiebolagslagen gås igenom: Förbjudna kretsen, undantag, ställda säkerheter, förvärvslåneförbud, dispens, låneförteckning, rättsliga påföljder enligt aktiebolagslagen, inkomstskattelagen m.m.

Vi går inte bara igenom begränsningarna utan också hur man kan agera för att ett lån inte ska bli förbjudet. Dessutom berörs hanteringen av redan beskattade förbjudna lån, i aktiebolaget och för låntagaren.

Lån från ägare – Fordringar på eget bolag

Vi går igenom fördelar och nackdelar, säkerheter, redovisning, beskattning, möjligheter och begränsningar beträffande ränta m.m.

Tantiem

Lagstiftning, K-regler och rättsfall behandlas och illustreras med arbetsgång, redovisning och beskattning.

Jag har också behandlat redovisningsfrågor för tantiem i en nyligen publicerad artikel, beskriven i vad som snabbt blev ett av de populäraste inläggen på bloggen. I inlägget finns en länk till hela artikeln.

Aktieägartillskott

Vi går igenom hur stöd kan hittas för korrekt hantering av aktieägartillskott med tanke på den obefintliga lagstiftningen, syften med och anledningar till aktieägartillskott, vad som kan tillskjutas bolaget och av vem, de olika typerna av tillskott med deras skillnader i redovisning och beskattning, överlåtelse och omvandling av tillskott m.m.

Har ni koll på regler och rutiner för er verksamhet och era kunder? Om inte, boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Euro Pengar Sedlar Ägartransaktioner i aktiebolag Låneförbud Fordringar på eget bolag Inlåning Tantiem Aktieägartillskott