Företagarna Brexit och Trump Frukostmöte 2017-01-26 Karin Enström Daniel Wiberg

The Swedish Federation of Business Owners (Företagarna) arranged a perspective widening breakfast meeting on the topic Brexit and Trump – What happens Now? (Brexit och Trump – vad händer nu?) on January 26, 2017. Swedish text follows further below.

Daniel Wiberg, Chief Economist at Företagarna, gave us his view of which changes we are to expect in the wake of the British exit from the EU in progress and the executions of election promises from the newly installed president of USA Donald Trump.

Karin Enström (M), Member of the Swedish Parliament and Deputy Chair of Committee of Foreign Affairs, then gave us an inspired statement on her view of the situations in the world and what can be done about it.

Thank you Företagarna for offering this interesting meeting with knowledgeable lecturers!


Brexit och Trump – vad händer nu?

Företagarna arrangerade ett perspektivgivande frukostmöte på temat Brexit och Trump – vad händer nu? den 26 januari 2017.

Företagarna Brexit och Trump Frukostmöte 2017-01-26 Daniel Wiberg

©Peter Berg

Daniel Wiberg, chefsekonom hos Företagarna, gav oss sin syn på vilka förändringar vi har att vänta oss i kölvattnet på det pågående brittiska utträdet ur EU och verkställandet av vallöften från den nyligen tillträdde presidenten i USA Donald Trump.

Företagarna Brexit och Trump Frukostmöte 2017-01-26 Karin Enström

©Peter Berg

Karin Enström (M), riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens utrikesutskott, fortsatte sedan med ett engagerat anförande om sin syn på de stora dragen i världssituationen och vilka åtgärderna kan bli.

Tack Företagarna för att ni bjöd oss på detta intressanta möte med kunniga föreläsare!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.