Språkkonsulterna juridiskt språk

Språkkonsulterna (The Language Consultants) offered a stimulating breakfast seminar on January 25, 2017 in Stockholm (Swedish text follows below).

On the menu was a three step approach to explain legal content and make it understandable for non-lawyers.

  1. Clear
  2. Sort
  3. Clarify

The goal is to create a text that reach your target audience and is liked by the lawyer.

I signed up for the seminar because my work is completely related to this topic, Bringing Theory to Practice. I was lucky, later on I learned that the seminar was fully booked. And Språkkonsulterna delivered – If I get the chance I’ll surely attend to more seminars in the future!

The event was filmed and published on Facebook. Click on the link to the video clip Städa upp bland de juridiska termerna – Clean up among the legal terms.

Thank you Språkkonsulterna for your hospitality 🙂


Städa upp bland de juridiska termerna med Språkkonsulterna

Språkkonsulterna bjöd på ett stimulerande frukostseminarium den 25 januari 2017 i Stockholm. På menyn fanns en trestegsmetod för att förklara innehållet i en juridisk text på ett förståeligt sätt för icke-jurister.

  1. Rensa bort sådant som inte är intressant för målgruppen
  2. Sortera innehållet på ett logiskt och konsekvent sätt
  3. Förtydliga texten eftersom du inte behöver behålla de juridiska garderingarna

Målet är att skapa en text som når fram till din målgrupp samtidigt som den kan accepteras av juristen. Läs mer i Språkkonsulternas artikel Uppdrag: Rensa, sortera och förtydliga i den juridiska texten!

Jag anmälde mig till seminariet eftersom mitt arbete helt och hållet handlar om ämnet för dagen, att göra teorin praktiskt tillämpbar (Bringing Theory to Practice). Jag hade tur, senare såg jag på deras hemsida att seminariet var fulltecknat. Språkkonsulterna levererade – får jag chansen kommer jag absolut att lyssna på fler seminarier framöver!

Evenemanget filmades och lades ut Facebook. Klicka på länken till videoklippet Städa upp bland de juridiska termerna.

Tack Språkkonsulterna för er gästfrihet 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.