lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreläsning

A few months ago I updated a lecture on the Swedish implementation of the EU directive against money laundering (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since September 2016.


Uppdaterad föreläsning om lagen mot penningtvätt

Mitt föreläsningsmaterial om lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats för några månader sedan. Jag har använt materialet sedan september 2016, bl.a. här.

Lagens innehåll gås igenom, med inriktning på hur reglerna behöver tillämpas av redovisningskonsulter och andra anslutande yrkesgrupper inom ekonomi och juridik.

1 kap. Tillämpningsområde, definitioner
2 kap. Kundkännedom
3 kap. Rapporteringskrav
4 kap. Behandling av personuppgifter
5 kap. Riskbedömning och rutiner
6 kap. Tillsyn
7 kap. Ansvarsbestämmelser
8 kap. Bemyndiganden

Därefter tittar vi på förordningen, som innehåller regler om:

  1. Registret mot penningtvätt (ni har väl registrerat verksamheten?)
  2. Samordningsorgan
  3. Tillsynsmyndigheter och deras kontroller

Du får reda på vilken tillsynsmyndighet du tillhör. Tillsynen beskrivs utifrån stödet för företagen som Länsstyrelsen i Stockholm har publicerat, men eftersom de andra tillsynsmyndigheterna inte har publicerat avvikande lokal information får detta ses som allmängiltigt för hela landet.

Penningtvättsutredningen berörs för fingervisningar om utvecklingen av reglerna.

Avslutningsvis förklaras vilka kopplingar som finns till Svensk Standard för Redovisningskonsulter (Reko).

Har ni koll på regler och rutiner för er verksamhet? Om inte, boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.