Redovisning av utgifter för LEI-koder som krävs för att kunna handla med värdepapper.
Värdepappershandel och redovisning av utgifter för LEI-koder (Bild Pixabay)

Alla juridiska personer som handlar med värdepapper måste ha en LEI-kod för att kunna köpa och sälja. Sedan den 1 juli 2023 har det kravet utvidgats till att även gälla värdepapper i kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar hos juridiska personer.

Ett stort antal aktiebolag och andra juridiska personer behöver därmed skaffa sig en LEI-kod och sedan förnya den varje år (LEI = Legal Entity Identifyer). Alltså är utgiften något som förekommer hos många företag och dessutom är den återkommande.

Men hur ska utgiften redovisas? Det har jag skrivit om i Bulletinen nr 3/2023 på inbjudan från BAS-kontogruppen. Jag publicerar artikeln här efter medgivande från tidskriften Bulletinen och förlaget Norstedts Juridik. Tack för medgivandet!

Kontoinstruktioner men inget nytt konto

BAS-kontoplanen innehåller inget konto för utgifter för LEI-koder. Det tycker jag är bra. Vi behöver inte en kontoplan med specifika konton för alla detaljer. Däremot skulle vi ha nytta av kommentarer i kontoinstruktionerna. Och det kanske kommer! Jag har haft frågan uppe med BAS-kontogruppen som har diskuterat den i styrelsen. Vi är överens om att det behövs inget nytt konto, men kanske kommentarer i instruktionerna till berörda konton kan komma i en framtida uppdatering.

Uppdatering 2024-04-02

 • 6570 Bankkostnader – Ändrad konteringsinstruktion

Konteringsinstruktionen har fått tillägget “På kontot kan även utgifter för LEI-koder bokföras”.

Claes Eriksson skriver om årets nyheter i artikeln BAS har uppdaterat kontoplanen i nummer 1/2024 av Bulletinen. Där nämner han att uppdateringen av konteringsinstruktionen för konto 6570 är en följd av min artikel i Bulletinen 3/2023 (se länken ovan). Kul!

Checklista för nya redovisningsfrågor

Jag hoppas min artikel kan hjälpa dig genom att vara ett exempel på hur du kan lösa nya redovisningsfrågor, som inte är kommenterade i BAS-kontoplanen eller reglerade av Bokföringsnämnden.

Jag delade upp analysen i följande steg.

 1. Ingår moms i utgiften?
 2. Om ja = Är momsen avdragsgill och ska minska utgiften?
 3. Om nej = Redovisa hela utgiften inklusive moms
 4. Är utgiften något som ska höja anskaffningsvärdet för en tillgång?
 5. Om nej = Redovisa som kostnad
 6. Under vilken rubricering ska kostnaden redovisas i årsbokslutet eller årsredovisningen?
 7. I vilket kostnadsslag bör kostnaden redovisas under den rubriceringen?

Vad mina svar blev i det här fallet?

 1. Ja, moms ingår
 2. Nej, momsen är inte avdragsgill eftersom handel med värdepapper inte är momspliktigt
 3. Ja, redovisa hela utgiften inklusive moms
 4. Nej, utgiften går inte att härleda till specifika värdepapper
 5. Ja, utgiften redovisas som kostnad
 6. Kostnaden hör till ett av tre alternativ, nämligen
  • a) Resultat från finansiella anläggningstillgångar (om den gäller Långfristiga fordringar eller Långfristiga värdepappersinnehav), eller
  • b) Sålda värdepappers anskaffningskostnad (om den gäller värdepapper i Varulager), eller
  • c) Ränteintäkter och liknande resultatposter (om den gäller Kortfristiga placeringar)
 7. Jag väljer sedan lämpligt kostnadsslag beroende på vilken grupp kostnaden hör till enligt punkt 6
  • a) Kontogrupp 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar
  • b) Kontoklass 4 Råvaror och förnödenheter (med anpassad benämning för att det gäller kostnader för värdepapper)
  • c) Kontogrupp 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

BAS-kontogruppen har ett enklare svar på punkt 6. Ett preliminärt besked är att de placerar kostnaden under Övriga externa kostnader, likt en bankavgift. Jag är öppen även för den lösningen!

Argument och referenser har du i artikeln så följ gärna länken ovan.

En oväsentlig utgift

Många kan med rätta invända att utgiften för LEI-koder är oväsentlig. Jag håller med, men ser det då som desto viktigare att få en vägledande kommentar för redovisningen så att inte redovisningsansvariga för var och en av ett stort antal juridiska personer behöver fundera på saken själv. Och dessutom varje år!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev