Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anpassar BAS-kontoplanen och uppdaterar den varje år i två versioner, Kommun-Bas och Region-Bas.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar två anpassade BAS-kontoplaner varje år

Den 24 juni 2024 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årets uppdateringar av Kommun-Bas och Region-Bas till 2025.

Jag skriver i normala fall om redovisningsfrågor för företag. Men jag hoppas att du med mig också är intresserade av hur redovisningen är organiserad i kommuner och regioner. Inte minst med tanke på hur stora belopp de hanterar i samhällsekonomin, och att kommuner och regioner tillsammans är arbetsgivare för mer än 1 miljon människor (Om SKR, Sveriges största arbetsgivarorganisation).

Men först några ord om skillnader och likheter mellan redovisningen för företag å ena sidan och kommuner och regioner å andra sidan.

Redovisning för kommuner och regioner

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), LKR, gäller för både kommuner och regioner.

LKR innehåller regler om löpande bokföring och arkivering för kommuner och regioner. Det motsvarar att företag följer Bokföringslagen (1999:1078), BFL. Företag är den som är bokföringsskyldig enligt BFL, utan krav på att bedriva affärsverksamhet.

LKR innehåller också regler om årsredovisning och koncernredovisning för kommuner och regioner. Det motsvarar att företag följer Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL.

LKR är en relativt kortfattad lag och kompletteras därför av att den ideella föreningen Rådet för kommunal redovisning (RKR) utvecklar god redovisningssed för kommuner och regioner. På samma sätt är BFL och ÅRL kortfattade ramlagar som kompletteras av att den statliga myndigheten Bokföringsnämnden (BFN) utvecklar god redovisningssed för företag.

Kommunala och regionala bolag är dock företag och ska därmed följa BFL, ÅRL och den kompletterande normgivningen från BFN. Du som blir anlitad för redovisning i kommunala eller regionala, bolagiserade verksamheter kan därför behöva känna till skillnaderna mellan redovisningsbehoven för ägaren (kommunen eller regionen) och företaget. Problematiken har visat sig i bland annat ett brevsvar från BFN till Srf konsulterna om redovisning av bidrag till regionala flygplatser. Jag har skrivit om brevsvaret här.

Årsuppdateringar av BAS

BAS-kontogruppen publicerar i januari varje år en uppdatering av BAS-kontoplanen, som gäller för företag. Uppdateringen är för innevarande år. I januari 2024 kom årsuppdateringen BAS 2024. Jag har skrivit om det i denna artikel.

BAS-kontoplanen för företag är den som bör användas även i bolag ägda av kommuner och regioner.

Årsuppdateringar av Kommun-Bas och Region-Bas

SKR har anpassat BAS-kontoplanen till dels kommuner (Kommun-Bas) och dels regioner (Region-Bas). Båda dessa kontoplaner utgår från BAS-kontoplanen för företag, men har anpassats till de speciella redovisningsreglerna som gäller för kommuner och regioner, samt uppgiftslämningen till Statistikmyndigheten SCB. De flesta kommuner och regioner använder idag Kommun-Bas och Region-Bas för sin redovisning.

SKR publicerar i juni varje år uppdateringar av Kommun-Bas och Region-Bas. Uppdateringen är för nästa år, därför får de i det här fallet benämningen 2025 fast de är baserade på BAS 2024.

Den 24 juni 2024 kom Kommun-Bas 2025 och Region-Bas 2025.

 • Baskontoplan kommuner, Kommun-Bas (SKRs hemsida)
  • Innehåller länkar till Kommun-Bas 2025 och Kommun-Bas 2024 i tre filformat (PDF, Word, Excel), samt allmän information om uppdateringen till 2025
  • I PDF-formatet omfattar Kommun-Bas 2025 141 sidor, en ökning liten ökning från förra årets 140 sidor för Kommun-Bas 2024
  • Årets ändringar finns beskrivna i bilaga 3, sorterat per konto och kontogrupp (sidan 140-141)
 • Baskontoplan regioner, Region-Bas (SKRs hemsida)
  • Innehåller länkar till Region-Bas 2025 och Region-Bas 2024 i tre filformat (PDF, Word, Excel), samt allmän information om uppdateringen till 2025
  • I PDF-formatet omfattar Region-Bas 2025 88 sidor, en minskning från förra årets 96 sidor för Region-Bas 2024
  • Årets ändringar ska vara markerade med röd text och de större förändringarna finns listade på sidan 3 (jag ser dock inga röda texter i den PDF-fil jag har laddat ner, men listan på s. 3 ger ändå en god bild av förändringarna)
  • Region-Bas har underrubriken En normalkontoplan för regionernas externredovisning, medan Kommun-Bas saknar motsvarande underrubrik, frågan är om det är någon skillnad i sak?

Mitt intryck är liksom förra året att anpassningarna och uppdateringarna är ambitiöst upplagda och mycket väl genomförda (även om jag saknar egen erfarenhet av redovisning i kommuner och regioner). Kommun-Bas och Region-Bas bör därmed utgöra starka stöd för redovisningen i kommuner och regioner!

Länk nedan leder till en motsvarande artikel om förra årets uppdateringar.


Kortfakta

Här hittar du fler årsuppdaterade artiklar, belopp, gränser och procentsatser för beskattning, redovisning och privatekonomi.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev