Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anpassar BAS-kontoplanen och uppdaterar varje år.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar två anpassade BAS-kontoplaner varje år

Den 20 juni 2023 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årets uppdateringar av Kommun-Bas och Region-Bas.

Jag skriver i normala fall om redovisningsfrågor för företag. Men jag hoppas att du med mig också är intresserade av hur redovisningen är organiserad i kommuner och regioner. Inte minst med tanke på hur stora belopp de hanterar i samhällsekonomin, och att kommuner och regioner tillsammans är arbetsgivare för mer än 1 miljon människor (Om SKR, Sveriges största arbetsgivarorganisation).

Men först några ord om skillnader och likheter mellan redovisningen för företag å ena sidan och kommuner och regioner å andra sidan.

Redovisning för kommuner och regioner

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), LKR, gäller för både kommuner och regioner.

LKR innehåller regler om löpande bokföring och arkivering för kommuner och regioner. Det motsvarar att företag följer Bokföringslagen (1999:1078), BFL.

LKR innehåller också regler om årsredovisning och koncernredovisning för kommuner och regioner. Det motsvarar att företag följer Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL.

LKR är en relativt kortfattad lag och kompletteras därför av att den ideella föreningen Rådet för kommunal redovisning (RKR) utvecklar god redovisningssed för kommuner och regioner. På samma sätt är BFL och ÅRL kortfattade ramlagar och kompletteras därför av att den statliga myndigheten Bokföringsnämnden (BFN) utvecklar god redovisningssed för företag.

Även kommunala bolag ska följa BFL, ÅRL och den kompletterande normgivningen från BFN. Du som blir anlitad för redovisning i kommunala, bolagiserade verksamheter kan därför behöva känna till skillnaderna mellan redovisningsbehoven för ägaren (kommunen eller regionen) och företaget. Problematiken har visat sig i bland annat ett brevsvar från BFN till Srf konsulterna om redovisning av bidrag till regionala flygplatser. Jag har skrivit om brevsvaret här.

Årsuppdateringar av BAS

BAS-kontogruppen publicerar i januari varje år en uppdatering av BAS-kontoplanen, som gäller för företag (företag är här den som är bokföringsskyldig enligt BFL). Uppdateringen är för innevarande år. I januari 2023 kom årsuppdateringen BAS 2023. Jag har skrivit om det i denna artikel.

BAS-kontoplanen för företag är den som bör användas även i bolag ägda av kommuner och regioner.

SKR har anpassat BAS-kontoplanen till dels kommuner (Kommun-Bas) och dels regioner (Region-Bas). Båda dessa kontoplaner utgår från BAS-kontoplanen för företag, men har anpassats till de speciella redovisningsreglerna som gäller för kommuner och regioner, samt uppgiftslämningen till Statistikmyndigheten SCB. De flesta kommuner och regioner använder idag Kommun-Bas och Region-Bas för sin redovisning.

SKR publicerar i juni år varje år uppdateringar av Kommun-Bas och Region-Bas. Den 20 juni 2023 publicerade SKR nyheten att Kommun-Bas 2024 och Region-Bas 2024 finns tillgängliga (men daterade 21 juni 2023!). Uppdateringen är för nästa år, därför får de benämningen 2024 fast de är baserade på BAS 2023.

  • Baskontoplan kommuner, Kommun-Bas (SKRs hemsida)
    • Innehåller länkar till Kommun-Bas 2024 och Kommun-Bas 2023 i olika filformat, samt allmän information om uppdateringen till 2024
    • I PDF-format omfattar Kommun-Bas 140 sidor
  • Baskontoplan regioner, Region-Bas (SKRs hemsida)
    • Innehåller länkar till Region-Bas 2024 och Region-Bas 2023 i olika filformat, samt allmän information om uppdateringen till 2024
    • I PDF-format omfattar Region-Bas 96 sidor

Bägge kontoplanerna innehåller detaljerade beskrivningar av årets förändringar.

Mitt intryck är att anpassningarna och uppdateringarna är ambitiöst upplagda och mycket väl genomförda (även om jag saknar egen erfarenhet av redovisning i kommuner och regioner). Kommun-Bas och Region-Bas bör därmed utgöra starka stöd för redovisningen i kommuner och regioner!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD


Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev