Bild på byggnader illustrerar komponentavskrivningar i redovisningen.
Komponentavskrivningar brukar tillämpas för t.ex. byggnader – Vilka komponenter ser vi här? (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 16 oktober 2024 och 12 februari 2025 ska jag hålla heldagsutbildningen Fastigheter – Komponentavskrivning för Srf i Stockholm.

Du är välkommen att anmäla dig och du kan se fram emot en välfylld dag!

Val av regelverk på verkar resultat och ställning

Resultat och ställning påverkas väsentlig av vilket regelverk företaget tillämpar för bokslutet. Detta är extra påtagligt för företag med fastigheter, som till exempel bostadsrättsföreningar.

Utgifter för reparation och underhåll ska redovisas som kostnader enligt samtliga K-regelverk, men i K3 tar reglerna om komponentbyte överhanden för det återkommande underhållet. Utgifter för till exempel ett stambyte är ett komponentbyte i K3 och redovisas därför som tillgång, med efterföljande avskrivningar. Samma åtgärder blir i stället direkta kostnader enligt övriga K-regelverk.

Valet av regelverk får alltså betydande effekter på resultatet. I ett aktiebolag påverkar det i sin tur utrymmet för aktieutdelning, behovet av kontrollbalansräkning med mera.

Innehåll

Fokus för denna kurs är komponentavskrivningar och då främst av fastigheter.

Men för att vi ska förstå effekterna av komponentavskrivningar behöver vi även titta på alternativen. Därför tar vi ett helhetsgrepp över tillkommande utgifter, avskrivningsmetoder med mera. Det här går vi igenom under dagen.

 • Tillkommande utgifter – Tillgång eller kostnad
  • Nybyggnad
  • Tillbyggnad
  • Ombyggnad
  • Utvidgade reparationsbegreppet
  • Reparation och underhåll eller komponentbyte
  • Byte av delkomponent
  • Tillkommande komponenter
  • K-regler
 • Avskrivningar i redovisningen
  • Nyttjandeperioder
  • Enhetsavskrivning
  • Avskrivningsenheter
  • Komponentindelning, underhållsplan
  • Komponentavskrivningar
  • Restvärde
  • K-regler
 • Värdeminskningsavdrag i beskattningen
  • Räkenskapsenliga avskrivningar
  • Restvärdeavskrivningar
  • Frikopplade området – Schabloner
 • Nedskrivningar
  • Påverkan på avskrivningar
  • Spärr mot dold uppskrivning vid återföring
 • Uppskrivningar
  • Påverkan på avskrivningar
 • Samband redovisning-beskattning
  • Kopplade området
  • Frikopplade området
  • Skillnader redovisade värden-skattemässiga värden
 • Övergångar
  • Från enhetsavskrivningar till komponentavskrivningar
  • Från komponentavskrivningar till enhetsavskrivningar
  • K-regler
 • Information i årsredovisningen
Fastigheter – Komponentavskrivning

Du är välkommen att anmäla dig!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev