Bild från studiointervju hos Twenty Studios för BG Institute om Swedsec ÅKU 2024 - Årlig kunskapsuppdatering där mitt avsnitt var "Bostadsrättsföreningens ekonomi".
Studiointervju för BG Institute om mitt avsnitt i Swedsec ÅKU 2024 (Bild Josefine Åberg, BGI, beskuren)

Den 21 mars 2024 blev jag intervjuad av Patrik Walerholt hos proffsiga Twenty Studios i Stockholm. Ämnet var den nya lagstiftningen för bostadsrättsföreningar som började gälla 1 januari 2023, och den senaste kompletterande normgivningen från Bokföringsnämnden om tillämpningen av den nya lagstiftningen. Det var också är mitt ämnesområde i den årliga kunskapsuppdateringen för Swedsec där intervjun ingår.

Swedsec

Swedsec startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, en branschorganisation för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

Swedsec driver sedan snart 20 år ett licensieringssystem för självreglering av branschen som bygger på frivillighet. För närvarande är 293 företag anslutna och nästan 25 000 av deras anställda är licenshavare med aktiv licens.

Swedsec vänder sig till bland annat banker, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsbolag, försäkringsdistributörer och bostadskreditinstitut.

ÅKU

Swedsec tillhandahåller licensieringstester för olika yrkeskategorier inom finansbranschen. Syftet är att bidra till att kunskapskraven som finns angivna i olika lagar och föreskrifter uppfylls. Genom den Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) säkrar Swedsec att kunskaperna både finns kvar och uppdateras.

ÅKU 2023

BG Institute tillhandahåller ÅKU 2024 digitalt, för Swedsec-anslutna med licens för:

 • Rådgivare
 • Specialist
 • Informationsgivare
 • Bolån
 • Ledning och kontroll

ÅKU innehåller 18 avsnitt uppdelade i repetition, nyheter och etik.

Repetition

 • Bostadsrättsföreningens ekonomi – Mitt område i årets ÅKU
 • Penningtvätt och bolån
 • Medlåntagare utan att äga säkerheten
 • Amorteringsregler
 • Tjänstepension
 • Skillnad och gränser mellan rådgivning och informationsgivning
 • Olika värdepappersförvar – skillnader och likheter
 • Aktiehandel och handelsmiljö
 • Produktstyrning – hållbarhet
 • Normgivning i EU

Nyheter

 • Valutaexponering i fondsparande
 • Valutarisker och valutaexponering i kapitalförvaltning
 • Konjunkturterminologi
 • Internationella kapitalflöden
 • Internationell handel
 • Förutsättningar för rådgivning om hållbarhet
 • Finansiell stabilitet

Etik

 • Fullmakt/behörighet/befogenhet
SWEDSEC ÅKU 2024

BG Institute tar emot din anmälan här. ÅKU är flexibelt, varje deltagare väljer själv relevanta delar ur innehållet.

Mitt område i ÅKU 2024 – Bostadsrättsföreningens ekonomi

BG Institute anlitade mig för att ta fram en faktatext om analys av föreningens ekonomi vid kreditprövning och belåning av en bostadsrätt.

Vi har fått en ändrad lagstiftning som bland annat påverkar årsredovisningslagen och den ekonomiska informationen från en bostadsrättsförening. De ändringarna tog jag upp i förra årets ÅKU. Jag har skrivit om lagstiftningen här.

Sedan dess har vi fått kompletterande normgivning från Bokföringsnämnden om tillämpningen av ändringarna i årsredovisningslagen. Jag har skrivit om normgivningen här.

Sedan dess har Bokföringsnämndens tidplan för uppdateringar av K2 och K3 flyttats fram, med planerat fastställande i december 2024 och ikraftträdande 2026. Det innebär att dagens regler kommer att gälla ett år längre, till och med 2025 i stället för till och med 2024. Jag har skrivit om den nya tidplanen här.

Intervjun jag berättade om i början av artikeln är kopplad till min faktatext. Patrik Walerholt genomförde intervjun med väl förberedda frågor som också hade personlig prägel. Men vi fick också möjligheter att improvisera en del, fint för att få en spontan känsla!

Jag tackar BG Institute som bad mig delta för andra året i rad. Roligt att kunna bidra!

Välkommen att anmäla dig till BG Institute och ÅKU 2024 för att bli fullt uppdaterad!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev