Bild på bostadsbyggnad illustrerar artikel om ny lagstiftning för bostadsrätter och bostadsrättsföreningar, BRF
Nya regler 2023 om årsredovisningar för bostadsrättsföreningar (Bild quoet199, pixabay.com)

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (BRF). Nu har riksdagen fattat beslut om lagändringarna.

Nyheterna påverkar fem lagar. Här tar jag upp ändringarna i årsredovisningslagen (ÅRL) och fastighetsmäklarlagen. Bokföringsnämnden (BFN) ska utveckla god redovisningssed på de berörda områdena.

Ändringar i årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen får nu anpassade regler om årsredovisningar för bostadsrättsföreningar.

 • Ytterligare nyckeltal i förvaltningsberättelsen
  • … som underlättar bedömningen av föreningens ekonomi
  • BFN ska återkomma med vägledning om nyckeltalen och om fler nyckeltal ska lämnas än de som räknas upp i ändringen av ÅRL
 • Förluster
  • En BRF som visar förlust i årsredovisningen ska kommentera i förvaltningsberättelsen hur årets förlust påverkar föreningens möjlighet att finansiera framtida ekonomiska åtaganden
  • Kommer till exempel avgifterna att behöva höjas?
  • BFN ska återkomma med vägledning om hur informationen kan lämnas
 • Kassaflöde
  • Alla BRF ska ha en kassaflödesanalys i sin årsredovisning
  • Även mindre föreningar
  • BFN ska se över reglerna för kassaflödesanalys med anpassning till mindre BRF
 • Inga komponentavskrivningar
  • Förslaget att kräva komponentavskrivningar även i mindre BRF är slopat
  • Inget krav i ändringarna av ÅRL 2023

Nyheterna gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare. Det innebär att mindre BRF bör se över utformningen av sin redovisning redan från början av 2023, som en förberedelse för nästa årsredovisning.

Ändringar i fastighetsmäklarlagen

Objektbeskrivningen för en bostadsrätt ska från år 2023 innehålla en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning.

 • Bostadsrättens andel av föreningens lån behöver räknas fram

Nyheten gäller från och med 1 januari 2023. Det innebär att alla BRF bör förbereda sig redan nu och se över sina rutiner, så de kan ta fram uppgiften till mäklare.

Mer om årsredovisningar i BRF från 2023

Jag har beskrivit ändringarna, med lagreferenser, i en artikel från 15 februari 2022. Innehållet i artikeln stämmer överens med riksdagens beslut.

Som rubriken säger hittar du också mer information i artikeln om BFNs påbörjade projekt med att ta fram stöd för mindre BRF.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev