Peter Berg i internetstudion hos Eduhouse, Stockholm
Peter Berg i internetstudion hos Eduhouse, Stockholm (Bild: © Diana Doss)

Jag har tagit fram ett kursmaterial för Accountor Eduhouse om vilka coronastöd som ska gälla 2021 för företag och hur de ska hanteras i redovisningen. Kursen spelades in den 15 januari 2021 och finns tillgänglig i abonnemanget hos Eduhouse från ca 19 januari 2021.

Vi har en intensiv nyhetsström om förlängningar och förändringar av stöden. Kursen ska hjälpa dig att få överblick över vad som egentligen gäller och när. Jag bekräftar också vilka stöd som inte gäller längre, så du får en helhetsbild.

I avsnitt 1 påpekar jag att du behöver följa utvecklingen för de stöd du är intresserad av eftersom besluten inte är fattade ännu och läget kan förändras. Redan kvällen efter inspelningen kom ett exempel! Regeringen gick ut med att hyresstödet, som jag hade med på listan för stöd som har upphört, ska återinföras för januari-mars 2021.

Regeringen föreslår ny period för hyresstöd i utvalda branscher (Pressmeddelande 2021-01-15)

Uppdatering 2021-01-16

Avsnitt 1 – Stöden

Första avsnittet handlar om vilka stödformer som ska gälla och vilka som har upphört. Avsnittet inleds med förklaringar av förkortningarna som används i bägge avsnitten.

Förkortningar
Coronastöd som gäller 2021
– Korttidsarbete
– Kompetensinsatser
– Omställningsstöd
– Omsättningsstöd
– Investeringsstöd
Tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen 2021
– Karensdag
– Läkarintyg
– Sjuklönekostnader
Likviditetsstöd som gäller 2021
– Anstånd med skattebetalningar
– Lågräntelån
– Statligt garanterade lån
Förmåner
– Fri kost från allmänheten
Stöd som har upphört

Avsnitt 2 – Redovisningen

Andra avsnittet handlar om hur du hanterar stöden i bokföring, årsbokslut och årsredovisningar. Kompletterat med relevanta BAS-konton, i sina sammanhang. Avsnittet avslutas med källor till bägge avsnitten.

Redovisning av stöden
– Frågor och svar
– Periodisering
Källor
– Adresser till hemsidor, länkar till artiklar

Välkommen till kursen!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev