Peter Berg i internetstudion hos Accountor Training, Stockholm
Peter Berg i internetstudion hos Eduhouse, Stockholm (Bild: Jonathan Fastborg)

Jag har tagit fram fyra kurser på temat ägartransaktioner för Accountor Eduhouse. Kurserna är nu inspelade och finns tillgängliga i abonnemanget hos Eduhouse.

Temat är transaktioner mellan ägare och företag, med fokus på ägarledda företag. Innehållet handlar främst om vad som gäller för de vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag.

Här ser du kursbeskrivningen och innehållet för var och en av de fyra kurserna.

Kurs 1 – Förbjudna lån

Kursen ger dig en helhetsbild av låneförbudet till företagare med främst aktiebolag, men vi berör också enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag. Kursen innehåller gott om referenser till lagar och K-regler, samt illustrationer av reglerna med rättsfall.

Ur kursbeskrivningen

Definitioner och målgrupper
Bolagsrätt
– Undantag, dispens
Redovisningsrätt
– Påverkan på redovisningen
Rättsföljder
– Vid brott mot låneförbudet
Skatterätt
Källor

Ur innehållet

Kurs 2 – Ägarens inlåning

Kursen ger dig en helhetsbild av reglerna för inlåning och kapitalbeskattad ränta, för fysiska personer som är ägare till aktiebolag, enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag. Kursen innehåller referenser till lagar, K-regler och BAS-kontoplanen, samt illustrationer av reglerna med rättsfall.

Ur kursbeskrivningen

Definitioner och målgrupper
Bolagsrätt
Redovisningsrätt
Skatterätt
Låneavtal
Källor

Ur innehållet

Kurs 3 – Aktieägartillskott

Kursen ger dig en helhetsbild av reglerna i praktiken för aktieägartillskott, från fysiska och juridiska personer till aktiebolag. Kursen innehåller referenser till lagar, K-regler och BAS-kontoplanen.

Ur kursbeskrivningen

Definitioner och målgrupper
Praxis och doktrin
– I brist på lagstiftning
Typer av tillskott
– Syften och anledningar
Ovillkorade och villkorade tillskott
– Viktiga skillnader
Redovisning
– Hos mottagare och givare
Överlåtelse av tillskott
Omvandling av tillskott
Källor

Ur innehållet

Kurs 4 – Tantiem

Kursen ger dig en helhetsbild av reglerna i praktiken för tantiem, alltså resultatandel och liknande. Vi inriktar oss på tantiem i ägarledda aktiebolag till fysiska personer i ledningen. Kursen innehåller referenser till lagar, K-regler och BAS-kontoplanen samt illustreras med rättsfall.

Ur kursbeskrivningen

Definitioner och målgrupper
Praxis och doktrin
– I brist på lagstiftning
Beskattning vid olika tidpunkter
– För företaget och mottagaren
Redovisning i tre steg
Källor

Ur innehållet

Välkommen till kurserna!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev