Förstoringsglas på text, symboliserar översyn av K-regler
Bild: shotput, pixabay.com (har beskurits)

Redan när K-reglerna om årsredovisning kom aviserade Bokföringsnämnden (BFN) en översyn av dem när vi har praktiska erfarenheter av tillämpningen. Nu är tidpunkten inne.

BFN vill ha svar senast den 15 april 2021.

Urval av K-regler

BFNs beslut om översyn gäller K-reglerna om årsredovisning. Det innebär att översynen begränsas till följande regelverk.

 • K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)
 • K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)

Övriga K-regelverk omfattas alltså inte av översynen denna gång.

Jag har förståelse för att BFN begränsar sig. Det är ett omfattande material att gå igenom, och varje ändring behöver bli noga genomtänkt.

Dina erfarenheter och åsikter har betydelse

Branschorganisationer, myndigheter med flera har bjudits in att lämna synpunkter, men BFN välkomnar även andra berörda att besvara förfrågan. Du är med andra ord välkommen att själv svara till BFN om du har synpunkter på K-reglerna och deras tillämpning!

BFN har grupperat sina frågor i följande områden.

 1. Separata fullständiga regelverk (4 frågor)
 2. Normgivningsteknik (6 frågor)
 3. Regelverkens förhållande till varandra samt deras tillämpningsområde (4 frågor)

Alla frågor går att besvara med “Ja” eller “Nej”, men BFN vill gärna att du utvecklar dina svar och lämnar argument för eller emot.

I det här skedet samlar BFN in synpunkter på en övergripande nivå. BFN ska återkomma senare med insamling av synpunkter på mera detaljerad nivå.

Visioner om översyn av K-regler för årsbokslut

Här ser vi ett tema i att översynen gäller K-regler för årsredovisningar. Återstår att se över K-regler för årsbokslut. Mina privata reflektioner blir då följande.

K2/K3 Årsbokslut (BFNAR 2017:3) liknar i hög grad K2 Årsredovisning. Det var ett medvetet drag från BFN när regelverket för årsbokslut skapades. Likheterna bör få till effekt att ändringar i K2 årsredovisning även får slå igenom i K2/K3 Årsbokslut i de fall motsvarande reglering finns i bägge regelverken.

Läget är annorlunda beträffande de två regelverken K1 Förenklade årsbokslut. K1-reglerna var de två första K-regelverken som publicerades och har nu många år på nacken. K1 för enskilda näringsidkare kom 2006 och K1 för föreningar 2010. Behovet av översyn kan alltså vara som störst för just K1-reglerna, redan av åldersskäl.

Här är några av mina önskemål när turen kommer till översyn av K1.

 • Slå samman till ett regelverk
 • Infoga regler om förenklat årsbokslut för handelsbolag
 • Placera särregler för olika verksamhetsformer sist i varje kapitel
  • Liksom i K2/K3 Årsbokslut och K2 Årsredovisning
 • Placera kommentarer i direkt anslutning till respektive vägledning
  • Liksom i K2/K3 Årsbokslut och K-reglerna för årsredovisning
 • Ersätt reglerna om löpande redovisning med hänvisning till regelverket Bokföring
  • Som inte fanns när K1-reglerna togs fram

Men nu i första skedet ser jag fram emot vad översynen av K-reglerna för årsredovisning kan resultera i!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev