The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Page 2 of 53

Ekonominyheter YouTube augusti 2022

Ekonominyheter augusti med rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) och Kammarrätterna special – Tema Fastigheter. 19 erfarenheter!

BFL om löpande redovisning 2022 för BGI

Klassikern “Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering” är nu uppdaterad till 2022. Tre kurstillfällen är redan bokade hösten 2022, bara ett kurstillfälle har platser kvar!

Ekonominyheter juli i nyhetsbrev 49

Nytt i ÅRL för BRF. Förslag i ÅRL om koncerndefinition. BFN om regionala flygplatser och taxonomi för alla i K2 ÅR. 7 nyheter om basbelopp m m.

Taxonomi för alla företagsformer i K2 ÅR från BFN

En utökad taxonomi för K2 Årsredovisning i mindre företag, som ska omfatta alla berörda företagsformer, är på väg. Och vad är egentligen en taxonomi?

Regionala flygplatser – Brevsvar från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har besvarat frågor från Srf konsulterna om redovisning i företag som driver regionala flygplatser.

Kryptotillgångar – Rapport till BFN från KPMG

KPMG har levererat en rapport till Bokföringsnämnden (BFN) om redovisning av kryptotillgångar, inklusive det som kallas för kryptovalutor.

Ekonominyheter YouTube juni 2022

Ekonominyheter i urval för företagande. Du får full uppdatering i fyra fria filmer: politiken, myndigheter, redovisning, rättsfall.

Tryggare bostadsrätt – Ny lagstiftning

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagstiftning för bostadsrättsföreningar (BRF). Ändringarna påverkar årsredovisningar för BRF från 2023.

Ändringar av ÅRL i utredningsförslag

Delbetänkandet “Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor” innehåller bland annat flera förslag som rör årsredovisningslagen.

Ekonominyheter maj i nyhetsbrev 48

Ekonominyheter på YouTube, många projekt på gång hos Bokföringsnämnden (BFN), aktuella nyhetsprodukter om ekonomi, nya bokningar, fullbokat till mars 2023. Varsågod!

« Older posts Newer posts »