The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Page 2 of 66

Ekonominyheter juni i nyhetsbrev 63

Två domar i HD efter yttranden från BFN | Flera riksdagsbeslut gäller från 1 juli 2024 | Remiss från BFN om vägledningen Bokföring | Och mycket mer

Swedsec ÅKU 2024 med BG Institute

Swedsec licensierar finansbranschen och ett av verktygen är årlig kunskapsuppdatering (ÅKU). Läs om hela paketet och mitt område “Bostadsrättsföreningens ekonomi” här!

Accountor – Fastighetsdagarna i Lund

I november 2023 fick jag uppdraget att hålla en halvdag om fastighetsfrågor för Accountor på deras Fastighetsdagar i Lund. Mycket inspirerande!

BFN och HD om nettoförsäljningsvärde i varulager

HD frågade BFN om hur varulagret ska värderas i en kontrollbalansräkning. Domen blev sedan personligt betalningsansvar för styrelsen i ett konkursbolag.

BFN och HD om avsättningar och olaglig utdelning

HD frågade BFN om när i tiden ett företag ska göra en avsättning för risken för skadestånd. Domen från HD visar hur svaret medförde att en utdelning blev olaglig.

Ersättning höga sjuklönekostnader upphör 1 juli

Den 1 juli 2024 upphör ersättningen till företag för sjuklöner. AGI juni 2024 rapporterar du eventuella sjuklöner för sista gången.

Höjt tak för rotavdraget – Tillfälligt eller permanent

Andra halvåret 2024 gäller nya tillfälliga regler om separata tak för rot och rut, samt höjning av taket för rut. Dessutom kan det vara förändringar på gång även 2025.

Skatteåterbäring till årgång 1957 från 1 juli 2024

Den 29 maj kom riksdagsbeslutet om kompensation till årgång 1957 för uteblivet förhöjt grundavdrag för 2023. Återbetalningarna börjar första veckan i juli 2024.

EU-anpassning av investeraravdraget 1 juli 2024

Inkomstskattelagen (IL) anpassas den 1 juli 2024 till ändrade EU-regler om företaget har förvärvat verksamhet.

ÅRL – Hållbarhetsrapportering m.m.

Den 1 juli 2024 börjar de flesta lagändringarna i ÅRL att gälla från prop. 2023/24:124 om hållbarhetsrapportering, könsfördelning i börsnoterade bolagsstyrelser, årsredovisningens datering, uppställningsformer för eget kapital och redovisning av finansiella skulder enligt IFRS.

« Older posts Newer posts »