The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Page 2 of 33

Sandvikens kommun och Capego Bokslut

Den 1 november hade jag utbildning för Wolters Kluwer Scandinavia hos Sandvikens kommun. En grupp erfarna och engagerade ekonomer från olika delar av förvaltningen hade samlats i stadshuset för en genomgång av den molnbaserade programvaran Capego Bokslut. For English summary see the end of this post De företagsanpassade utbildningarna för Wolters Kluwer ger mig många nya erfarenheter.
Read More »

För Wolters Kluwer hos Lexicon

Första gången hos Lexicon i Göteborg Den 13-14 november 2019 fick jag hoppa in som lärare för Wolters Kluwer Scandinavia, då den inplanerade läraren var sjuk. Kursen var Grundkurs i Capego med teori, om att upprätta bokslut i Wolters Kluwers molnbaserade programvara Capego Bokslut, och vi genomförde utbildningen i datorsal hos Lexicon. For English summary see the
Read More »

Rekordår för bloggen | All Time High for the Blog

2019 blev ett rekordår för ekonomibloggen. Antalet visningar är närmare 16 000. Som du ser i grafen ovan är ökningen exponentiell ända sedan start. Samma fina utveckling gäller för mina sidor på Facebook och LinkedIn, där framför allt aktiviteten på LinkedIn har skjutit i höjden. For English summary see the end of this post Global spridning Jag
Read More »

Uppskrivning i K2 – Fråga och svar från BFN

Frågan Får uppskrivning enligt K2 Årsredovisning göras av en fastighet som saknar taxeringsvärde? Bokföringsnämnden (BFN) har uttalat sig om saken den 19 december 2019 under Frågor och svar, avdelningen “Balansräkning”. For English summary see the end of this post Svaret BFN svarar “Ja”. Aktiebolag och ekonomiska föreningar får göra uppskrivning av byggnad och mark, men högst upp till
Read More »

K2 Årsredovisning – Ändringar från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat en uppdatering av vägledningen K2 Årsredovisning. For English summary see the end of this post Bakgrund OBS! Innehållet i detta avsnitt, “Bakgrund”, är lika som i min föregående artikel (K2/K3 Årsbokslut – Ändringar från BFN), utom referenserna i fjärde stycket. Den 4 juni 2019 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som utökar möjligheten till
Read More »

K2/K3 Årsbokslut – Ändringar från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat en uppdatering av vägledningen Årsbokslut. For English summary see the end of this post Vägledningens namn Kärt barn har många namn, så för att undvika förvirring börjar jag med vägledningens titel. Denna vägledning handlar om upprättande av ett fullständigt årsbokslut och har som du ser på bilden bara namnet “Årsbokslut”. För att skilja den
Read More »

Bokföring i konkurs – Nytt från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat Nya regler om bokföring i konkurs. Det är ett nytt allmänt råd Bokföring i konkurs (BFNAR 2019:3), som ersätter det 33 år gamla uttalandet Bokföring i konkurs (BFN U 87:10). For English summary see the end of this post Bakgrund I juni 2019 beslutade BFN att sända ut det allmänna rådet Bokföring i konkurs på
Read More »

Bokföringsnämnden (BFN) och framtidsfrågorna

Den 8 november 2019 var det dags igen för en informell avstämning av nuläget för redovisningsnormeringen och mycket annat med Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN). Det var ovanligt länge sedan senast (bilden ovan är från 23 februari 2018: Aktuellt med BFN), men desto trevligare att ses! For English summary see the end of this post Vi träffades över
Read More »

BAS Nyckeltal nytt webbinarium

Jag har producerat nytt material för ett webbinarium om BAS Nyckeltal, som Accountor Training Sverige direktsände med mig i november 2019. Kursen finns också tillgänglig som inspelning för dig som är eller blir abonnent hos Accountor Training. Här kan du läsa mer om webbinariet: BAS Nyckeltal – Vad säger beloppen oss? For English summary see the end
Read More »

Språkändring | Change of language

Från och med den 29 december 2019 har bloggen en ny språklig struktur. Rubriker och innehåll om svenska nyheter skrivs på svenska, med en sammanfattning på engelska i slutet Rubriker och innehåll om internationella nyheter skrivs på engelska, med en sammanfattning på svenska i slutet Förändringen gäller artiklar från och med i dag. Övrigt innehåll
Read More »

« Older posts Newer posts »