The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Page 2 of 63

BFN – Redovisning av tilläggsskatt i K3

K3 saknar regler om redovisning av de nya tilläggsskatterna. Berörda företag hänvisas till IFRS i väntan på eventuella kompletterande regler från BFN.

BFN – Ändring i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN har publicerat en ändring av K3 Årsredovisning och koncernredovisning, med koppling till den nya vägledningen för BRF.

BFN – Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN har publicerat ändringar av K2 Årsredovisning i mindre företag, med dels koppling till nya vägledningen för BRF, dels uppdaterade momsreferenser.

BFN – Årsredovisningar i BRF 2023 och 2024

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat en tillfällig vägledning för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (BRF) 2023 och 2024.

RFR 1 och RFR 2 för 2024 publicerade

RFR 1 och RFR 2 för 2024 finns tillgängliga för nedladdning från RFRs hemsida. Här ser du årets nyheter och vad som har ändrats sedan remissen i augusti 2023.

BFN – K-regler för BRF på väg

Nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (BRF) 2023 både i årsredovisningslagen (ÅRL) och från Bokföringsnämnden (BFN).

Ekonominyheter YouTube november 2023

Månadens ekonominyheter i fyra korta filmer på YouTube, i urval för företagandet (Politiken | Myndigheter | Redovisning | Rättsfall).

Ekonominyheter YouTube oktober 2023

Månadens ekonominyheter i fyra korta filmer på YouTube, i urval för företagandet (Politiken | Myndigheter | Redovisning | Rättsfall).

Redovisning av utgifter för LEI-koder

Redovisning av utgifter för LEI-koder är inte kommenterat i BAS-kontoplanen och inte reglerat av Bokföringsnämnden. Se min lösning här!

200 webbinarier för Eduhouse

Måndagen 9 oktober 2023 blev dagen då vi producerade kurs nummer 200, i och med kurs nummer 5 “Anskaffningsvärde” i utbildningen “Fastigheter”.

« Older posts Newer posts »