The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Page 3 of 36

Regler mot penningtvätt 2020 – Ny utbildning

Jag har tagit fram en ny utbildning för Accountor Training Sverige om Regler mot penningtvätt 2020. For English summary see the end of this post Många ändringar under kort tid De nuvarande lagarna mot penningtvätt och om registrering av verkliga huvudmän fick vi så sent som 2017. Det är inte länge sedan, men redan har vi fått många ändringar. Bara
Read More »

Jobba smart med BAS – Intervjuad av Finago

Lisa Bjerre har intervjuat mig för Finagos blogg om tips för att använda BAS-kontoplanen effektivt. For English summary see the end of this post BAS-kontoplanen är ett suveränt verktyg – rätt använt Jag har haft glädjen att utforma och genomföra utbildningar om BAS-kontoplanen, senast under 2019 och 2020 (BAS 2020 – Ny utbildning). Det inspirerade Lisa Bjerre att
Read More »

ViRedo och Capego Bokslut

Den 4 februari 2020 var jag hos ViRedo i Stockholm på uppdrag av Wolters Kluwer Scandinavia. Uppdraget var att genomföra en företagsanpassad utbildning i Wolters Kluwers molnbaserade programvara Capego Bokslut. For English summary see the end of this post Deltagarna var aktiva, bra frågor diskuterades och dagen gick fort. Frågorna avslöjade både djupa och breda kunskaper. Gasellföretaget
Read More »

Srf U uppdaterade för årsbokslut

Samtliga uttalanden i redovisningsfrågor, Srf U, har uppdaterats av Srf med avseende på om de gäller enbart K2 Årsredovisning i mindre företag eller även K2/K3 Årsbokslut. Srf publicerade uppdateringarna den 17 januari 2020. For English summary see the end of this post Nästan alla uttalanden gäller K2/K3 Årsbokslut i lika hög grad som K2 Årsredovisning. Det är
Read More »

RedR 1 2020 från FAR ute nu

Årets stöd för tillämpning av K3, RedR 1 2020, har kommit. Vägledningarna från Bokföringsnämnden innehåller uppställningsformer för årsbokslut och årsredovisningar, med ett undantag: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I stället hänvisar K3 till bestämmelserna i årsredovisningslagen (ÅRL). Bilagorna till årsredovisningslagen visar visserligen uppställningar för balansräkning och resultaträkning, men bara schematiskt. FAR ger därför ytterligare
Read More »

SEB skattenyheter 13 februari

Den 13 februari 2020 berättade jag om skattenyheter 2019 och 2020 för personalen på SEB Södertälje, på uppdrag av RedovisningsHuset i Södertälje. Med mig var också RedovisningsHusets skattejurist Åsa Ljungnér. Det var ett trevligt återseende, nästan alla hade deltagit tidigare i personalinformation med oss. For English summary see the end of this post Innehåll Genomgången var mycket
Read More »

Ekonominyheter YouTube februari 2020

Nu finns ekonominyheter februari på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje, om månadens nyheter i urval för företagare. Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Kontakt)! For English summary see the end of this post Innehåll ekonominyheter Ekonominyheterna består av två fria webbinarier varje månad på
Read More »

SIH Stockholms Internationella Handelsskola

Den 30 januari 2020 träffade jag SIH Stockholms Internationella Handelsskola, för att diskutera områden att samarbeta på. Det visade sig att vi har mycket gemensamt! Uppdatering: Mötet ledde snart till att samarbetet etablerades, med flera bokningar från SIH. Se bokningssidan SIH Stockholms Internationella Handelsskola! For English summary see the end of this post Ekonomiska utbildningar sedan 1999
Read More »

K-regler 2020 – Ny utbildning

Jag har tagit fram en ny utbildning för Accountor Training Sverige om K-regler 2020. For English summary see the end of this post K-regler för alla typer av bokslut och årsredovisningar K-regelverken från Bokföringsnämnden (BFN) är att absolut måste att behärska, för att hjälpa varje företagare att välja och för att sedan styra rätt i redovisningen och beskattningen. I den
Read More »

BAS 2020 – Ny utbildning

Jag har tagit fram en ny utbildning för Accountor Training Sverige om BAS 2020. For English summary see the end of this post Kraftfulla hjälpmedel för bokföring och bokslut BAS-konceptet är sedan länge en välförtjänt de facto-standard. Här beskriver jag nuläget och nyheterna i de olika BAS-produkterna. Innehåll Kursen innehåller följande delar. BAS-verksamheten Kontotabellen Bokföringsboken Bokslutsboken Nyckeltalen Bulletinen Källor Du
Read More »

« Older posts Newer posts »