Bild på bostadsbyggnad illustrerar artikel om ny lagstiftning för bostadsrätter och bostadsrättsföreningar, BRF
Två nya kurser om årsredovisningar i BRF från 2023 (Bild quoet199, pixabay.com)

Den 1 januari 2023 börjar nya regler gälla för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar och för objektbeskrivningen från fastighetsmäklare.

Jag har tagit fram två halvdagskurser för BG Institute med anledning av nyheterna. En halvdagskurs riktar sig till bostadsrättsföreningar och den andra halvdagskursen till fastighetsmäklare.

Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023

De nya reglerna gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare. Mitt råd till dig som är aktiv i en bostadsrättsförening är att redan i höst se till anpassa redovisningen från början, så det blir lätt att få fram informationen.

Kursen genomförs i Stockholm onsdag 5 oktober 2022, kl. 09.00-12.00. På plats, livesänt och on demand.

Innehåll

Målgrupper
Förkortningar och begrepp
Normgivning
Utredningen om stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden – Tryggare bostadsrätt
• Från direktiv till beslut om lagändringar
• Huvudpunkterna
• Nyckeltal – Nya nyckeltal i förvaltningsberättelsen
• Kassaflöde – Obligatoriska kassaflödesanalyser
• Förluster – Effekter på finansieringen
• Nettoskuld – Bostadsrättens nettoskuldsättning
• Komponentavskrivningar
Bostadsrättsregisterutredningen
• Från direktiv till betänkande
• Huvudpunkterna
Offentliggörande av årsredovisningar för BRF
Källor

Innehållet i kursen “Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023”

Mäklarens objektbeskrivning för bostadsrätter 2023

De nya reglerna för mäklarens objektbeskrivning börjar gälla 1 januari 2023, alltså långt innan vi kommer att få se årsredovisningar upprättade enligt de nya reglerna för bostadsrättsföreningar. Dessutom kommer flera andra nyheter som berör mäklare av bostadsrätter, men vid olika tidpunkter. Vi hjälper dig att få grepp om vad som ska hända när.

Kursen genomförs onsdag 5 oktober 2022, kl. 13.00-16.00. Livesänt och on demand.

Innehåll

Målgrupper
Bostadsrätter i fastighetsmäklarlagen (FML)
Förkortningar och begrepp
Normgivning
Utredningen om stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden – Tryggare bostadsrätt
• Från direktiv till beslut om lagändringar
• Huvudpunkterna
• Nyckeltal – Nya nyckeltal i förvaltningsberättelsen
• Kassaflöde – Obligatoriska kassaflödesanalyser
• Förluster – Effekter på finansieringen
• Nettoskuld – Bostadsrättens nettoskuldsättning
• Komponentavskrivningar
Bostadsrättsregisterutredningen
• Från direktiv till betänkande
• Huvudpunkterna
Offentliggörande av årsredovisningar för BRF
Tidplan för ändringarna för fastighetsmäklare
Källor

Innehållet i kursen “Mäklarens objektbeskrivning för bostadsrätter 2023”

Välkommen att göra din anmälan!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev