Logo IFRS
IFRS (Wikimedia Commons)

Rådet för finansiell rapportering (RFR) har sänt ut ett förslag till ändringsmeddelande på remiss.

Förslaget är öppet för synpunkter med sista svarsdag 31 oktober 2022.

RFR har inte publicerat något förslag till ändringar av RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

I slutet av 2022 bör vi kunna se fram emot årsuppdateringarna av RFR 1 och RFR 2 till år 2023.

Ändringarna gäller IFRS-företag

RFR 2 ska tillämpas av juridiska personer som är IFRS-företag. Noterade företag ska tillämpa RFR 1 för koncernredovisningen och RFR 2 i juridisk person. Företag som frivilligt tillämpar IFRS ska också följa RFR 1 och RFR 2.

RFR löser konflikter i förekommande fall mellan IFRS och svensk lagstiftning, främst årsredovisningslagen och inkomstskattelagen.

RFR tar i förslaget till ändringsmeddelande upp två punkter, bägge med koppling till försäkringsbranschen.

IFRS 17 Försäkringsavtal

Första punkten: I maj 2017 publicerade IASB den nya standarden IFRS 17 Försäkringsavtal. Samtidigt upphörde IFRS 4 Försäkringsavtal att gälla. Nu har EU godkänt IFRS 17 och den nya standarden ska tillämpas i medlemsländerna för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 och senare. Förslaget till RFR 2 för 2023 innehåller dels att IFRS 4 är upphävd, dels att IFRS 17 inte behöver tillämpas i juridisk person, det blir alltså frivilligt.

Andra punkten: IASB publicerade den 9 december 2021 uppdateringar av IFRS 17 om första gången IFRS 17 Försäkringsavtal och IFRS 9 Finansiella instrument (jämförande information) tillämpas. RFR anser att uppdateringarna inte påverkar RFR 2.

Jag återkommer här på ekonomibloggen när RFR har publicerat årsuppdateringarna för 2023 av RFR 1 och RFR 2.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev