Bild från inspelning hos Twenty Studios, Patrik Walerholt intervjuar Peter Berg för ett avsnitt i Swedsec ÅKU 2023 (ÅKU = Årlig kunskapsuppdatering)
Swedsec ÅKU 2023, Patrik Walerholt intervjuar Peter Berg (Bild Josefine Åberg, BGI, har beskurits)

Den 29 mars blev jag intervjuad av Patrik Walerholt hos proffsiga Twenty Studios i Stockholm. Ämnet var den nya lagstiftningen för bostadsrättsföreningar som började gälla 1 januari 2023, vilket också är mitt ämnesområde i den årliga kunskapsuppdateringen för Swedsec där intervjun ingår

Swedsec

Swedsec startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, en branschorganisation för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

Swedsec driver ett licensieringssystem för självreglering av branschen som bygger på frivillighet. Omkring 285 företag är idag anslutna och fler än 24 000 av deras anställda är licenshavare med aktiv licens.

Swedsec vänder sig till bland annat banker, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsbolag, försäkringsdistributörer och bostadskreditinstitut.

ÅKU

Swedsec tillhandahåller licensieringstester för olika yrkeskategorier inom finansbranschen. Syftet är att bidra till att kunskapskraven som finns angivna i olika lagar och föreskrifter uppfylls. Genom den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU) säkrar Swedsec att kunskaperna både finns kvar och uppdateras.

ÅKU 2023

BG Institute tillhandahåller ÅKU 2023 digitalt, för Swedsec-anslutna med licens för:

 • Rådgivare
 • Specialist
 • Informationsgivare
 • Bolån
 • Ledning och kontroll

ÅKU innehåller 13 avsnitt uppdelade i repetition, nyheter och etik.

Repetition

 • Amorteringsregler
 • Uppskovsregler vid bostadsförsäljning
 • Gåvor med stöd av fullmakt
 • Banksekretess dödsbo
 • Livsval påverkar framtida pensionsnivå
 • Inflation
 • Produktstyrning
 • Aktieblankning

Nyheter

 • Tryggare bostadsrätt – Mitt område i årets ÅKU
 • Cybersäkerhetsstyrning
 • Fondtorget i premiepensionssystemet
 • Hållbarhet

Etik

 • Intressekonflikter vid försäljning av egna produkter
Swedsec ÅKU 2023

ÅKU 2023 lanseras i början av juni 2023 men BG Institute tar emot anmälningar redan nu. ÅKU är flexibelt, varje deltagare väljer själv relevanta delar ur innehållet.

Mitt område i ÅKU 2023 – Tryggare bostadsrätt

BG Institute anlitade mig för att ta fram en faktatext om lagreformen Tryggare bostadsrätt, för bland annat uppdatering av bolånespecialister. Jag har skrivit om lagstiftningen här.

Intervjun jag berättade om i början av artikeln är kopplad till min faktatext. Patrik Walerholt genomförde intervjun med väl förberedda frågor som också hade personlig prägel. Vi fick möjligheter att improvisera en del, fint för att få en spontan känsla!

Vi talade om hur de nya reglerna på olika sätt ska förbättra skyddet för köpare och ägare av bostadsrätter. Bland annat ska den ekonomiska informationen i bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar utökas och bli mer jämförbar. Reglerna för förbättringarna är färdiga i lagstiftningen men behöver stödjas med vägledning från Bokföringsnämnden. Det arbetet pågår under 2023. Jag har skrivit om Bokföringsnämndens projekt för bostadsrättsföreningar här.

Nuläget är att Bokföringsnämnden föreslår obligatorisk tillämpning av K3 och komponentavskrivningar för bostadsrättsföreningar. Jag har skrivit om förslaget här.

Jag tackar BG Institute som bad mig delta och gav mig ännu en ny erfarenhet. Roligt att kunna bidra!

Välkommen att anmäla dig till BG Institute och ÅKU 2023 för att bli fullt uppdaterad!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD


Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev