Bild på bostadsbyggnad illustrerar artikel om ny lagstiftning för bostadsrätter och bostadsrättsföreningar, BRF
Byggnad i bostadsrättsförening (Bild quoet199, pixabay.com)

Tekn. dr. Bo Nordlund har avlämnat en konsultrapport till Bokföringsnämnden (BFN) om årsredovisningar i bostadsrättsföreningar. BFN har publicerat konsultrapporten men inte tagit ställning till innehållet ännu.

Jag har tagit upp ämnet tidigare här på ekonomibloggen.

Konsultrapporten

Rapporten är på 49 sidor och består av 11 kapitel. I de första fem kapitlen lägger Bo Nordlund grunden genom att beskriva uppdraget, bostadsrättsformen, fastighetsekonomisk teori, relevanta redovisningsregler samt förarbetena till lagstiftningen (prop. 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt).

Därefter följer diskussioner och förslag på fem områden i var sitt kapitel. Kapitel 11 sammanfattar rapportens överväganden och förslag.

Jag ser kapitlen om diskussioner och förslag som de centrala i rapporten. De kapitlen handlar om följande (K2 ÅR avser K2 Årsredovisning i mindre företag, K3 avser Årsredovisning och koncernredovisning, AB avser aktiebolag).

 1. Grundläggande redovisningslösningar, bl a
  • Införande av komponentmetod i K2 ÅR?
  • … eller ska BRF tillämpa K3 i stället för K2 ÅR?
  • Redovisa ändringar av fond för yttre underhåll i resultaträkningen?
  • Förvaltningsberättelsens information om finansiering av förluster
 2. “Underhållsskuld” och finansiering av framtida underhåll
 3. Ekonomiska nyckeltal, bl a
  • Redovisning med jämförelsetal?
  • Definition av begreppet area
  • Förtydliganden av nyckeltal enligt lagstiftningen
  • Förslag till ytterligare nyckeltal
 4. Kassaflödesanalyser i bostadsrättsföreningar, bl a
  • Möjligheter till förenklingar
 5. Andra redovisningsrelaterade frågor, bl a
  • Redovisning och hantering av yttre fond
  • Ianspråktagande av uppskrivningsfond för att täcka förlust?
  • Kapitalskyddsregler i BRF liknande de för AB?

Det återstår att se hur BFN går vidare med innehållet i rapporten. Men även om BFN inte har tagit ställning till innehållet ännu så föreslår jag att du läser den. Du får en gedigen genomgång av såväl gällande redovisningsrätt för BRF som möjliga utvecklingsvägar framåt. Mycket lärorikt!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev