Förstasidan till BFN Bokföring (2013:2) remissversion 2024-06-03. Illustrerar uppdateringen till lagstiftningen "Modernisering av bokföringslagen" från 1 juli 2024.
BFN Bokföring remiss 1 (Bild Peter Berg, peter@hpberg.se, © BFN)

Den 11 juni publicerade Bokföringsnämnden (BFN) remissen om uppdatering av vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2).

Remissen är avgränsad till arkiveringsreglerna och löper ut 23 augusti 2024. Vi kan förvänta oss beslut från BFN om uppdateringen av vägledningen i september 2024. Under 2025 ska BFN fortsätta uppdateringen på övriga områden i vägledningen.

Remiss 1 – Arkiveringsreglerna

BFN har initierat en allmän översyn av hela vägledningen. Jag har senast skrivit om det här.

Remissversionen 3 juni 2024 är dock avgränsad till ändringarna i bokföringslagen som träder i kraft 1 juli 2024, moderniseringen av arkiveringsreglerna. Jag har skrivit om riksdagens beslut här.

Vad jag kallar remiss 1 i rubriken innehåller enligt remissbrevet tre typer av ändringar.

  • Ändringarna i BFL (prop 2023/24:78)
  • Andra mindre ändringar i BFL, andra lagar och annan normgivning som gjorts sedan vägledningen Bokföring senast uppdaterades 2017
  • Behov av modernisering kopplat till ändringarna i BFL

Ändringarna är markerade i remissversionens marginaler, så du kan lätt se vad som har ändrats.

Remiss 2 – Övriga områden i vägledningen

BFN arbetar med en total översyn av K-regelverken för årsredovisningar (K2 ÅR och K3) och därefter K-reglerna för årsbokslut (K2 ÅB). Jag har skrivit om översynen här.

När översynen av K-reglerna är klar planerar BFN att återkomma om vägledningen Bokföring med en uppdatering av resterande delar av innehållet. Jag kallar detta för remiss 2.

I remissbrevet skriver BFN om remiss 2.

BFN planerar en större översyn av vägledningen […]. Behovet av en större modernisering och anpassning till ny teknik samt synpunkter och förslag på ändringar som inkommit till kansliet kommer att hanteras i den översynen.

Har ni synpunkter på annat än de föreslagna ändringarna ber vi er avvakta med dem till den kommande större översynen av vägledningen.

BFN remissbrev 11 juni 2024

BFN avser att påbörja arbetet med remiss 2 under 2025 (p. 8 Konsekvensutredningen).

Lämna dina synpunkter till BFN

Du är alltså välkommen att lämna dina synpunkter till BFN på ändringarna som är markerade i remissversion 2024-06-03 av vägledningen (remiss 1). Anvisningar för att lämna remissvar finns i remissbrevet.

Du kommer att kunna lämna synpunkter på andra delar av vägledningen när nästa remiss kommer, men BFN ber dig alltså att vänta till dess så att remiss 1 bara kommer att behandla moderniseringen av bokföringslagen från 1 juli 2024.

Repris: Remissen löper ut 23 augusti 2024. Sedan vidtar arbetet med att bearbeta remissvaren. Därefter avser BFN att besluta om uppdateringen av vägledningen i september 2024 (p. 7 Konsekvensutredningen).


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev