Bild av stolpar med elledningar, illustrerar redovisning av elstöd
Dags att redovisa elstöd (Bild Andrea Stöckel, Public Domain Pictures, har beskurits)

Uppdatering 2023-05-25: Innehållet i denna artikel har infogats i en ny artikel tillsammans med ytterligare frågor och svar från BFN.


Bokföringsnämnden (BFN) har nu återkommit om redovisning av elstöd som utlovat. Två gånger dessutom!

 • Stöd 1: Riktat stöd 1 till företag (elintensiva företag)
 • Stöd 2: Riktat stöd 2 till företag (elområde 3 och 4)
  • BFN återkommer när det finns en utfärdad författning
 • Stöd 3: Riktat stöd till hushåll (elområde 3 och 4)
 • Stöd 4: Allmänt stöd till hushåll (hela landet)
  • Nämns inte av BFN nu
  • Kan bli aktuellt igen för BFN om stödet betalas ut till enskilda näringsidkare i elområde 1 och 2?

Min förra nyhet från 16 januari 2023 hade rubriken BFN – Redovisa inte elstöd ännu, men nu är det alltså dags!

Själva elstöden har jag beskrivit i denna artikel 18 mars 2023, om fyra stöd med tre handläggande myndigheter.

Skatteverket har förtydligat att elstöd är ett skattepliktigt näringsbidrag.

BFN lämnar nu svar på följande områden. Jag sorterar beskrivningarna per regelverk.

 • K1 ENV – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
 • K2 ÅB – Årsbokslut (BFNAR 2017:3)
 • K2 ÅR – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)
 • K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)

Förkortningen ENV avser enskild näringsverksamhet.

K1 ENV – Förenklat årsbokslut

Detta gäller stöd 3 i den inledande listan.

Fråga: När ska en enskild näringsidkare som fått elstödet till konsumenter för oktober 2021-september 2022 redovisa stödet?

Svar: Stödet till konsumenter för oktober 2021-september 2022 ska redovisas som intäkt i det förenklade årsbokslutet för 2023, inte 2022. Bara den del av stödet som hör till näringsverksamheten ska bokföras.

Motivering: Perioden är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Stödet kan disponeras under 2023, därför ska det redovisas under 2023 (7.2 K1 ENV).

Riktat stöd till hushåll (elområde 3-4)
förenklat årsbokslut för ENV

Min kommentar: Stödet till hushållet är privat, men den del av stödet som hör till näringsverksamheten är en skattepliktig intäkt.

Detta gäller stöd 1 i den inledande listan.

Fråga: När ska företag som upprättar förenklat årsbokslut redovisa elstödet för elintensiva företag?

Svar: ENV som har fått beslut om stöd för elintensiva företag innan det förenklade årsbokslutet för 2022 är upprättat får redovisa stödet som intäkt 2022. ENV som inte har fått beslut om stöd innan det förenklade årsbokslutet upprättas redovisar stödet som intäkt i det förenklade årsbokslutet för 2023, liksom ENV som väljer att inte redovisa stödet 2022.

Motivering: Perioden oktober-december 2022 är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Stödet ska redovisas som intäkt när beslutet har fattats eller företaget kan förfoga över inkomsten (7.2 K1 ENV).

Riktat stöd till elintensiva företag
förenklat årsbokslut för ENV

Min kommentar: Stödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.

K2 ÅB – Fullständigt årsbokslut (ENV)

Detta gäller stöd 3 i den inledande listan och är avgränsat till ENV.

Fråga: När ska en enskild näringsidkare som fått elstödet till konsumenter för oktober 2021-september 2022 redovisa elstödet?

Svar: Stödet till konsumenter för oktober 2021-september 2022 ska redovisas som intäkt i årsbokslutet för 2023, inte 2022. Bara den del av stödet som hör till näringsverksamheten ska bokföras.

Motivering: Perioden är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Förordningen beslutades i december 2022, men först under 2023 klargjordes det att enskilda näringsidkare som fått stöd enligt denna förordning också får behålla stödet. Stödet kan alltså disponeras under 2023, därför ska det redovisas under 2023 (5 kap. K2 ÅB).

Riktat stöd till hushåll (elområde 3-4)
fullständigt årsbokslut

Min kommentar: Klargörandet att stödet får behållas har vi här.

Stödet till hushållet är privat, men den del av stödet som hör till näringsverksamheten är en skattepliktig intäkt.

K2 ÅB – Fullständigt årsbokslut (övriga företag)

Detta gäller stöd 1 i den inledande listan och är avgränsat till företag som inte är ENV.

Fråga: När kan företag som upprättar årsbokslut redovisa elstödet för elintensiva företag?

Svar: Företag med brutet räkenskapsår kan redovisa elstödet för elintensiva företag som intäkt i årsbokslut som upprättas per den 28 februari 2023 eller senare. En förutsättning är dock att företaget på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot stödet.

Företag med kalenderår som räkenskapsår redovisar elstödet som intäkt i årsbokslutet för 2023, inte 2022.

Motivering: Perioden oktober-december 2022 är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Förordningen beslutades den 16 februari 2023, därför kan stödet tas upp som intäkt i årsbokslut per balansdagen 28 februari 2023 och senare (5 kap. K2 ÅB).

riktat stöd till elintenvisa företag
fullständigt årsbokslut

Min kommentar: Stödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.

K2 ÅR – Förenklad årsredovisning
K3 – Fullständig årsredovisning och koncernredovisning

Detta gäller stöd 1 i den inledande listan.

Fråga: När kan företag som upprättar årsredovisning redovisa elstödet för elintensiva företag?

Svar: Företag med brutet räkenskapsår kan redovisa elstödet för elintensiva företag som intäkt i årsredovisning som upprättas per den 28 februari 2023 eller senare. En förutsättning är dock att företaget på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot stödet.

Företag med kalenderår som räkenskapsår redovisar elstödet som intäkt i årsredovisning för 2023, inte 2022. Det framgår inte direkt av svaret från BFN, men indirekt.

Upplysningar ska i förekommande fall lämnas om exceptionella intäkter (5 kap. 19 § ÅRL) och om väsentliga händelser efter balansdagen (5 kap. 22 § ÅRL).

Motivering: Perioden oktober-december 2022 är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Förordningen beslutades den 16 februari 2023, därför kan stödet tas upp som intäkt i årsbokslut per balansdagen 28 februari 2023 och senare (6 kap. K2 ÅR, 24 kap. K3).

riktat stöd till elintenvisa företag
förenklad och fullständig årsredovisning

Min kommentar: Stödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.

Jag hoppas artikeln kan hjälpa dig att hålla reda på de olika alternativen!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD


Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev