Jag själv, Peter Berg, en av alla från årgång 1957 som hamnade mellan regelverken när riktåldern höjdes år 2023, men som nu ska kompenseras.
Peter Berg, en typisk 65-åring i början av år 2023 (Bild Dan Larsson, Eduhouse, © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Första veckan i juli 2024 betalar Skatteverket ut kompensation för missad skattesänkning inkomstår 2023 till ditt skattekonto – om du fick slutskattebeskedet i april eller juni 2024.

Det gäller dig som är född 1957 och därmed var 65 år vid 2023 års ingång (och fyllde 66 år under 2023).

Den 29 maj fattade riksdagen beslut om kompensationen och den 1 juli 2024 börjar de tillfälliga lagändringarna att gälla.

Inget förhöjt grundavdrag år 2023

Den som var 64 år 2022 såg fram emot uppfylla åldersgränsen 65 år från årets början under 2023 och därmed få sänkt inkomstskatt med mera. Men så blev det inte.

2023 höjdes åldersgränsen för att vara äldre från 65 år till 66 år. Det räckte inte att fylla 66 år under året, som födda 1957 gjorde, utan det gäller att ha åldern inne redan från årets början.

Höjningen av åldersgränsen till 66 år skedde utan övergångsregler. Därför blev det så här. Men nu ska årgång 1957 få tillbaka vad vi betalade för mycket i skatt för inkomstår 2023.

Automatisk kompensation från 1 juli

Du som är född 1957 behöver inte göra någonting för att få kompensationen. Den kommer automatiskt.

Skatteverket räknar ut hur mycket du har betalat för mycket i skatt för 2023 och betalar tillbaka det beloppet automatiskt till ditt skattekonto.

Åldern vid årets början styr

Många regler om skatter och avgifter beror på om du är yngre eller äldre vid årets början. Sedan många år var den åldern 65 år.

Den som var 65 år från årets början till exempel år 2022 betraktades då som äldre. Men år 2023 höjdes åldersgränsen för att vara äldre från 65 år till 66 år. Då blev de som var födda 1957 yngre ett år till. Och i det här sammanhanget vill man gärna vara äldre!

Effekterna av att vara äldre är bland annat följande.

 • Din inkomstbeskattning sjunker
  • Du övergår från ordinarie grundavdrag till förhöjt grundavdrag
  • Om du arbetar så övergår du från ordinarie jobbskatteavdrag till förhöjt jobbskatteavdrag
 • Arbetsgivaravgifterna sjunker för företaget om du är anställd
  • Från i de flesta fall fulla avgifter på 31,42 % till 10,21 %
  • Det gäller även för dig som driver eget företag i till exempel aktiebolagsform, du är då anställd i ditt bolag
 • Egenavgifterna sjunker för verksamhet om du är näringsidkare
  • Från i de flesta fall fulla avgifter på 28,97 % till 10,21 %
  • Det gäller dig som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag/kommanditbolag

Kompensationen från 1 juli 2024 innebär att födda 1957 får det förhöjda grundavdraget för 2023 men ett halvår i efterhand.

Det förhöjda jobbskatteavdraget har vi redan fått om vi hade arbetsinkomster 2023. Där höjdes nämligen inte åldersgränsen förra året. Troligen ett misstag.

Däremot har vi inte sett något om kompensation för den uteblivna sänkningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Jag har skrivit om effekterna av åldersgränserna i olika regelverk i denna artikel.

Årgång 1959 hamnar rätt från början

År 2026 kommer nästa höjning av åldersgränsen för pensionsrelaterade regler, från 66 år till 67 år. Då skulle årgång 1959 hamna i samma situation som årgång 1957 gjorde för 2023.

Det undviker vi nu genom att riksdagsbeslutet om kompensation till årgång 1957 även innehåller en senareläggning av ikraftträdandet för årgång 1959, så att de får det förhöjda grundavdraget redan år 2026.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev