Bild på fält med växande gröda, illustrerar nytt projekt om redovisning från BFN
Växande gröda (Bild Piqsels.com)

För ett år sedan berättade jag om direktupphandling av en konsultrapport hos Bokföringsnämnden (BFN), om redovisning av utgifter för växande gröda. Som tillgång eller kostnad?

Rapporten blev försenad eftersom upphandlingen överklagades, men nu har den kommit.

BFN har inte tagit ställning

När du läser rapporten är det viktigt att vara medveten om att vi är inte framme vid en reglering ännu. Eller som BFN uttryckte det när nyheten publicerades:

“BFN har tagit emot rapporten men har inte tagit ställning till dess innehåll.”

Ur nyheten från BFN 27 februari 2023 om rapporten

KPMGs syn på redovisning av biologiska tillgångar

KPMG definierar biologiska tillgångar som levande växter, som i sin tur kan vara växande gröda eller växande skog.

I jordbruk kan vi i stora drag urskilja följande faser.

  1. Utgifter för utsäde och andra insatsvaror som inte har använts ännu redovisas och värderas som tillgång (varulager)
  2. Enligt rapporten tillämpar enskilda näringsidkare kostnadsföringsmodellen för växande gröda, medan en stor andel av aktiebolagen tillämpar aktiveringsmodellen både i redovisningen och beskattningen
  3. Skördade produkter redovisas som tillgång (varulager) och värderas i många fall enligt schabloner framtagna i branschen.

I skogsbruk har vi en rad särskilda regler om avverkad skog (lager av virke), anläggning av ny skog (kostnad), skogsavdrag vid avverkning, och avsättning för framtida utgifter för återbeskogning.

Rapporten utmynnar i följande förslag till redovisning enligt respektive K-regelverk.

K1 ENV – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)

Slutsatser från KPMG:

K1 ENV saknar tydliga regler om biologiska tillgångar och bör kompletteras med sådana regler.

Växande gröda kan redovisas och värderas som omsättningstillgång (varulager) eller som kostnad. Kompletteringen av K1 ENV bör utgå från kostnadsföringsmodellen.

Växande skog ska redovisas som tillgång. Utgifter för återbeskogning bör däremot kunna redovisas som kostnad.

K1 Föreningar – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1)

Rapporten från KPMG omfattar inte regelverket K1 Föreningar.

K2 ÅB – Årsbokslut (BFNAR 2017:3)

Slutsatser från KPMG:

K2 ÅB saknar regler om biologiska tillgångar och bör kompletteras med sådana regler.

Växande gröda bör redovisas och värderas som omsättningstillgång (varulager).

Växande skog ska redovisas som anläggningstillgång, enligt anskaffningsvärdemetoden och enhetsprincipen men utan avskrivningar. Utgifter för återbeskogning bör däremot kunna redovisas som kostnad.

K2 ÅR – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)

Slutsatser från KPMG:

K2 ÅR saknar regler om biologiska tillgångar och bör kompletteras med sådana regler.

Växande gröda bör redovisas och värderas som omsättningstillgång (varulager).

Växande skog ska redovisas som anläggningstillgång, enligt anskaffningsvärdemetoden och enhetsprincipen men utan avskrivningar. Utgifter för återbeskogning bör däremot kunna redovisas som kostnad.

K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)

Slutsatser från KPMG:

K3 innehåller regler om biologiska tillgångar, men reglerna är bristfälliga. De bör förtydligas och samordnas med IFRS för SME.

Växande gröda bör redovisas och värderas som omsättningstillgång (varulager).

Växande skog ska redovisas som anläggningstillgång, enligt anskaffningsvärdemetoden och enhetsprincipen men utan avskrivningar. Utgifter för återbeskogning bör däremot kunna redovisas som kostnad.

Fortsättning följer

Växande gröda är bara ett av fem pågående projekt för BFN, som nu ska fortsätta med att bearbeta innehållet i rapporten och ta ställning till förslagen.

Närmast väntar vi på remisser från BFN från deras omfattande översyn av K2 ÅR och K3. Dessa två regelverk påverkas också av de nya reglerna för bostadsrättsföreningar som gäller årsredovisningar för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare. Här har BFN fått en konsultrapport från Bo Nordlund som underlag. Dessutom har vi frågan om regelverken behöver kompletteras beträffande redovisning av kryptotillgångar eller inte. Här har BFN fått en konsultrapport från KPMG som underlag.

Frågan är i vilken grad BFN kommer att sträva efter samordning av alla dessa frågor, eller om vi får förändringar av regelverken i flera etapper framöver.

Utöver allt detta arbetar BFN med en översyn av vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2). Det projektet bör dock kunna bedrivas separat från de andra projekten.

Vi har helt klart många nyheter att se fram emot från BFN!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev