Bild på hantverkare illustrerar beslutet om tillfälligt höjt tak för rotavdraget.
Beslut om tillfälligt höjt rotavdrag och förslag om permanentning (Bild Thirdman, pexels.com)

Den 29 maj beslutade riksdagen att tillfälligt höja taket för rotavdraget och dessutom separera det från rutavdraget. De tillfällig reglerna börjar gälla den 1 juli 2024 och slutar gälla den 31 december 2024.

Men redan innan de tillfälliga reglerna beslutades förde regeringen fram förslaget att delvis göra de nya reglerna permanenta. Mer om det senare i artikeln.

Olika regler första och andra halvåret 2024

Första halvåret 2024 och från 1 januari 2025

Från 1 januari till 30 juni 2024 gäller ordinarie regler, per person.

 • Högst 75 000 kr sammanlagt rotavdrag och rutavdrag
 • … varav högst 50 000 kr rotavdrag

Efter 31 december 2024 ska vi återgå till dessa ordinarie regler.

Andra halvåret 2024 – Högre tak för hela 2024

Från 1 juli 2024 till 31 december 2024 gäller i stället följande regler, per person.

 • Högst 75 000 kr rotavdrag för hela 2024
 • Högst 75 000 kr rutavdrag för hela 2024

Totalt kan en person alltså få upp till 150 000 kr i rotavdrag och rutavdrag under 2024.

Syftet med den tillfälliga höjningen är att hjälpa sysselsättningen i byggsektorn under lågkonjunkturen i den svenska ekonomin.

Reglerna i korthet

Reglerna finns i 67 kap. 11-19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Rutavdrag gäller hushållsarbete som utförs av hushållen själva och oftast i bostaden, till exempel städning och tvättning.

Rotavdrag gäller reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad av bostaden.

Skattereduktion. Rut och rot är inga avdrag utan skattereduktioner. Skattereduktionerna beräknas på arbetskostnaden inklusive moms. Du får alltså ingen skattereduktion för kostnaderna för material, utrustning och resor.

3 alternativ. Du kan få skattereduktion för rot och rut på 3 olika sätt.

 1. Du anlitar ett företag som är godkänt för F-skatt eller motsvarande
  • Fakturamodellen: Du får skattereduktionen direkt genom avdrag på fakturan med upp till 50 % av arbetskostnaden (rut) eller 30 % av arbetskostnaden (rot)
  • Inkomstplanering: Se till att du har tillräckligt mycket skatt att betala för att få hela skattereduktionen!
 2. Du får ruttjänster och rottjänster som en skattepliktig löneförmån av din arbetsgivare
  • Du får lättnaden direkt genom att arbetsgivaren inte drar någon preliminärskatt för förmånen
  • Samma procentsatser för skattereduktionerna som i alternativ 1
 3. Du anlitar en privatperson som inte är godkänd för F-skatt
  • Du får lättnaden direkt genom att du slipper betala arbetsgivaravgifterna i den förenklade arbetsgivardeklarationen
  • Skattereduktionerna är beloppet för arbetsgivaravgifterna som du slipper betala

Tak för skattereduktionerna gäller för alla 3 alternativen. Se avsnittet ovan om taken under första och andra halvåret 2024. Det är dessa regler som ändras den 1 juli 2024 och ändras tillbaka 1 januari 2025.

Avräkning av skattereduktionerna

Skattereduktioner för rot och rut avräknas mot kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Dessa skatter behöver vara tillräckligt höga för att täcka skattereduktionerna annars går du miste om dem, åtminstone delvis.

Har du andra skatter och avgifter så påverkas de inte av skattereduktionerna för rot och rut. Även om du har högre skattereduktioner för rot och rut än du kan utnyttja så kan du alltså mycket väl behöva betala övriga skatter och avgifter för året.

Risken för att gå miste om skattereduktionerna för rot och rut ökar dessutom eftersom för närvarande 8 andra skattereduktioner avräknas före skattereduktionerna för rot och rut. Det gäller skattereduktioner för:

 1. Kommunal fastighetsskatt (pensionärer med flera)
 2. Sjöinkomst
 3. Allmän pensionsavgift
 4. Arbetsinkomst (jobbskatteavdrag)
 5. Sjukersättning och aktivitetsersättning
 6. Förvärvsinkomst
 7. Regional skattereduktion för boenden i vissa områden (glesbygdsavdrag)
 8. Underskott av kapital (till exempel ränta på bolån)

Därför bör du göra en provdeklaration i god tid före årets slut för att säkerställa att du kan utnyttja alla skattereduktioner som kan vara aktuella i just ditt fall – Inkomstplanera!

Vad händer 2025?

Riksdagens beslut den 29 maj 2024 innebär att IL återgår till tidigare regler om beloppstaken den 1 januari 2025. Då upphör höjningen och även separeringen av taken. Detta är alltså redan beslutat.

Men under de första månaderna 2024 har regeringen sänt ut 15 förslag på testremisser inför höstbudgeten för 2025. Om respektive förslag sedan kommer med i höstbudgeten, och i så fall på vilket sätt, kommer att bero på remissutfallen och de kommande budgetförhandlingarna.

En av testremisserna handlar om att göra de tillfälliga reglerna om separata tak från 1 juli 2024 permanenta, men att tillämpa beloppen enligt reglerna som gäller fram till 1 juli 2024. Det innebär att vi har kvar taket på 75 000 kr för rut och taket på 50 000 kr för rot, men de ska vara separata i fortsättningen i stället för dagens gemensamma tak (fram till 1 juli 2024). Förslaget innebär en möjlighet till totalt 125 000 kr i rut- och rotavdrag 2025 och framåt.

Promemorian sändes ut på remiss samma dag, den 22 april 2024, och sista dagen för remissvar är den 2 augusti 2024. Här ser du remissen och svaren som har kommit in hittills.

Procentsatserna ändras inte.

Rotavdraget är 30 % av arbetskostnaden även i fortsättningen. Det egna taket på 50 000 kr per person och år täcker därmed arbetskostnader på upp till avrundat 167 000 kr.

Rutavdraget är 50 % av arbetskostnaden även i fortsättningen. Det egna taket på 75 000 kr per person och år täcker därmed arbetskostnader på upp till 150 000 kr.

Vi får se om förslaget kommer med i höstbudgeten och i så fall på vilket sätt!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev