En person på en väg, berg i horisonten, symboliserar att planering av ekonomin i rätt tid hjälper oss uppnå våra mål.
Planera ekonomin i rätt tid för att uppfylla dina mål (Bild: Pxfuel, har beskurits)

I tre kurser för Eduhouse går jag igenom praktiska tips och checklistor för resultatplanering i företag och inkomstplanering privat. Innehållet är uppdaterat med belopp, procentsatser och regler för 2023 och i många fall även för 2024. Du kan se kurserna fristående eller tillsammans.

  1. Att göra en lyckad resultatplanering 2023
    • För ägarledda företag
  2. Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2023
    • För fysiska personer som driver verksamhet i aktiebolag
  3. Inkomstplanering för näringsidkare 2023
    • För fysiska personer som driver enskild näringsverksamhet eller verksamhet i handelsbolag/kommanditbolag

Den 26 och 31 oktober 2023 producerar vi kurserna i studion hos Eduhouse, som därefter publicerar dem på hemsidan för dig som har abonnemang eller påbörjar en provperiod.

Resultatplanering och inkomstplanering – En stark kombination

Kombinera tjänsterna resultatplanering för företaget och inkomstplanering privat och du levererar en mycket stark proaktiv rådgivning. Men då gäller det att göra resultatplaneringen före balansdagen och inkomstplaneringen före kalenderårsskiftet!

Först behöver vi ta reda på och styra de ekonomiska ramarna i verksamheten genom aktiv resultatplanering. Jag går systematiskt igenom vanliga balansposter och resultatposter, med tips om fällor, åtgärder och strategier.

Del 1 Tillgångar
– Förkortningar och begrepp
– Utgångspunkter, arbetsgång, väsentlighet
– Anläggningstillgångar
– Omsättningstillgångar
Del 2 Skulder och resultat
– Eget kapital
– Obeskattade reserver
– Avsättningar
– Skulder
– Resultaträkningen
– Källor

INNEHÅLL I KURSEN “ATT GÖRA EN LYCKAD RESULTATPLANERING 2023”

På samma sätt ska vi ta reda på och styra de ekonomiska ramarna privat. Det gör vi i två olika kurser. En kurs som utgår från det självständigt beskattade aktiebolaget och en kurs som utgår från ägarbeskattade företag.

I kursen om inkomstplanering för ägare i aktiebolag går vi igenom hur vi optimerar samspelet mellan företagare och bolag. Jag går systematiskt igenom skatteregler med tips om fällor, åtgärder och strategier.

Del 1 Tjänst och kapital
– Förkortningar och begrepp
– Arbetsgång
– Inkomst av tjänst
–– Beskattning, ackumulerad inkomst, brytpunkt och skiktgräns
–– Personliga mål, inkomstfördelning, arbetsresor, övriga avdrag
– Inkomst av kapital
–– Beskattning, fåab, utdelningsutrymme
Del 2 Kapital och skatteberäkning
– Inkomst av kapital (fortsättning)
–– Avyttring kvalificerade andelar
–– Kvittningar och kvoteringar, åtgärder
– Skatteberäkning, skattereduktioner
– Familjen
–– Pensionsplanering, försäkringar, familjerätt, kompanjonavtal
– Källor

INNEHÅLL I KURSEN “INKOMSTPLANERING FÖR ÄGARE I AKTIEBOLAG 2023”

I kursen om inkomstplanering för näringsidkare går vi igenom hur vi optimerar samspelet mellan företagare och ägarbeskattade företag, nämligen enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag. Jag går systematiskt igenom skatteregler med tips om fällor, åtgärder och strategier. Genomgången följer i huvudsak deklarationsbilagorna för näringsverksamhet.

Del 1 Näringsverksamhet
– Förkortningar och begrepp
– Arbetsgång
– Inkomst av näringsverksamhet
–– Beskattning, ackumulerad inkomst, brytpunkt och skiktgräns
–– Personliga mål
–– Aktiv och passiv, egenavgifter och löneskatt
–– Skattejusteringar, inkomstfördelning, arbetsresor, underskott från föregående år
–– Räntefördelning och fonder
Del 2 Näringsverksamhet och kapital
– Inkomst av näringsverksamhet (fortsättning)
–– Pensionssparande, schablonavdrag, sjukpenning
–– Överskott, underskott, allmänna avdrag
–– Nya skatteregler för företag
– Inkomst av kapital
–– Beskattning, kvittningar och kvoteringar, åtgärder
– Skatteberäkning
–– Skattereduktioner
– Familjen
–– Pensionsplanering, försäkringar, familjerätt, kompanjonavtal
– Källor

INNEHÅLL I KURSEN “INKOMSTPLANERING FÖR NÄRINGSIDKARE 2023”

Välkommen till kurserna. Påbörja en provperiod hos Eduhouse om du inte redan har abonnemang!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev