Kollegor gör high five i glädjen över att förstå bokföringslagen.
Glädjen över att förstå bokföringslagen, BFL (Bild: krakenimages, unsplash.com)

Kursmaterialet till heldagskursen Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 2023 för BG Institute är uppdaterad per den 27 augusti 2023 med nya rättsfall och aktuella utredningsförslag. Relevanta gränsvärden är uppdaterade till 2024.

Vi hade ett uppskattat kurstillfälle 8 mars 2023 och nu är det dags igen.

  • 3 oktober 2023
    • På plats i Stockholm: Platser finns
    • Livesändning: Platser finns
    • On demand till och med 3 november 2023

Kursen har redan blivit en modern klassiker sedan 2021, med många kurstillfällen och många kursdeltagare. Intresset fortsätter att vara stort. Jag har också fått genomföra företagsanpassade genomgångar i ämnet för BG Institute.

Erfarna deltagare brukar bli glatt överraskade över hur mycket mer det finns att lära. Och vi har nog alla fått oss nya tankeställare. Testa du också!

Systematisk genomgång med helhetsgrepp

Under kursdagen går jag igenom bokföringslagen systematiskt, hela tiden med parallella kommentarer från Bokföringsnämndens vägledning Bokföring (BFNAR 2013:2) och annan kompletterande normgivning. Jag tar också upp anslutande regelverk där kopplingar finns till bokföringslagen och bokföringsbrott. Talrika rättsfall illustrerar reglerna i sina sammanhang.

De nu gällande reglerna kompletteras med utblickar mot kommande händelser. I sina sammanhang tar jag upp vilka förändringar som är på gång.

Kursen är inriktad på reglerna för löpande redovisning, men vi tar också upp de viktiga tidsgränserna för årsbokslut och årsredovisning i ljuset av nyare praxis.

Innehåll

Du får en gedigen dokumentation med gott om referenser.

Det här kan du se fram emot under dagen.

Innehåll

• Målgrupper
• Förkortningar och begrepp
• Normgivning
• 1 kap. Inledande bestämmelser
• 2 kap. Kretsen av bokföringsskyldiga
• 3 kap. Räkenskapsår
• 4 kap. Bokföringsskyldighetens innebörd
• 5 kap. Löpande bokföring och verifikationer
• 6 kap. Hur den löpande bokföringen avslutas
• 7 kap. Arkivering av räkenskapsinformation m.m.
• 8 kap. Utvecklandet av god redovisningssed samt bemyndiganden
• 9 kap. Överklagande
• Utredningen Modernisering av BFL
• Utredningen Mikroföretagarkonto
• Källor

“BOKFÖRINGSLAGENS KRAV PÅ LÖPANDE BOKFÖRING, VERIFIERING OCH ARKIVERING 2023”

Välkommen att anmäla dig!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev