Elbil, illustrerar att riksdagen har beslutat om skattefri förmån av laddel vid arbetsplatsen från 1 juli 2023 (Ekonominyheter del 1)
Ekonominyheter del 1: Skattefri förmån av laddel vid arbetsplatsen beslutad (Toyota elbil vid miljöbilsutställning i Visby hamn, Bild News Øresund – Johan Wessman, Wikimedia Commons)

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje. Du blir fullt uppdaterad i fyra korta filmer.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall

Månadens Nyheter firar femårsjubileum sedan premiären i mars 2018. Uthållig nyhetsrapportering till din tjänst!

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 20 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 27 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   2 förordningar (Elstöd till företag i elområde 3 och 4, Riktålder för pension)

Riksdagen
–   4 nya beslut (Förfaranderegler för elstöd till företag, Inkomstskatterapporter, Skattefri laddel på arbetsplatsen, Höjt tak för FoU-avdraget)
–   2 väntande beslut (Vårändringsbudget 2023, Vårproposition inför budget 2024)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Lätt att kontrollera utländska direktpensioner
– Första värderingen inför fastighetstaxeringen småhus 2024
– Skatteregler födda 1957 och senare
– Intyg för rätt skatt på sommarjobbet
– Ansökan för elstöd till företag öppnade 30 maj 2023
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
– Uppdateringar inför nya momslagen 1 juli 2023
FI Finansinspektionen
– P27 läggs på is
– Bankernas bruttomarginal på bolån första kvartalet 2023
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Data- och integritetsskydd, kameratillstånd
– Sanktionsavgift för okrypterat USB-minne
Bolagsverket
– Sänkt expeditionsavgift för företagsinteckningar
– Utveckling av standard för e-kvitton
– Stora företag ska rapportera betalningstider
Pensionsmyndigheten
– Då går olika yrkesgrupper i pension
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Fler frågor och svar om elstöd
– Yttrande till domstol om vilket räkenskapsår en avsättning ska göras i redovisningen (mål om olaglig värdeöverföring)
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
– Global minimiskatt (pelare II), upplysningar redan i årsredovisningen för 2023
BAS-kontogruppen
– Bulletinen
– Årsmöte, ny medlem (Visma SPCS)
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse (ny bevakning)
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan (ny bevakning)
– Dagens Juridik, DJPodden (ny bevakning)
Branschnytt
–  Byråer, Programvaruföretag, Finansiering

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Åtta aktuella fall från högsta instans.

HD – Högsta Domstolen
– Olaglig värdeöverföring?
MÖD – Mark- och miljööverdomstolen
– Moms: Ersättning för ombudsarvode enligt rättegångsbalken, med eller utan moms?
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Moms: Frivillig skattskyldighet för gemensamma lokaler?
– Moms: Avdrag för ingående moms när personalen gör utlägg för utrustning i hemmet?
– Förhandsbesked: Nya uppgifter till HFD efter besked från Skatterättsnämnden?
– Förhandsbesked: När rättshandlingarna redan är genomförda? (3 fall)

DEL 4 NYA RÄTTSFALL

YouTubekanalerna

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på kanalerna och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev