Bild på fri diskussion illustrerar artikel om kursen "Företagsekonomi för chefer och ledare" för BG Institute
Företagsekonomi för chefer och ledare (Bild Bürgerrat Demokratie, wikimedia.org, har beskurits)

Jag har tagit fram e-kursen Företagsekonomi för chefer och ledare för BG Institute. Kursen är uppdelad i tre pass på 50 minuter vardera och innehåller kunskapsfrågor som kan ge aktualitetspoäng.

Som chef eller ledare i ett företag har du säkert många ansvarsområden, däribland hela eller delar av företagets ekonomi på en övergripande nivå.

Denna kurs ger dig en stabil grund att stå på inför framtida företagsekonomiska frågor och utmaningar. Du får kunskap om reglerna som styr redovisningen, sambandet med beskattningen, de olika delarna i en årsredovisning, personligt ansvar, analyser och mycket mer. Du kommer att kunna delta aktivt och konstruktivt i kommande affärsdiskussioner och beslut.

Innehåll

Vi går igenom en rad centrala områden på ett överskådligt sätt, med ansatsen att du inte är ekonom. En utförlig dokumentation med referenser ingår.

Avsnitt I

 • Förkortningar och begrepp
 • Redovisningsrätten
  • Lagar
  • Kompletterande normgivning
 • Skatterätten
  • Samband mellan redovisning och beskattning
  • Kopplade och frikopplade områden
  • Skattefrågor som påverkar bedömningen av företaget

Avsnitt II

 • Att läsa, förstå och tolka en årsredovisning
  • Årsredovisningens delar
  • Skillnad mellan koncernredovisning och årsredovisning för juridisk person
  • Eget kapital
  • Värdeöverföringar
  • Värden i företaget utanför balansräkningen
  • Frågor att ställa sig vid bedömning av en årsredovisning

Avsnitt III

 • Kassaflödesanalys
  • Viktiga skillnader mellan resultat och likviditet
 • Finansiell företagsanalys
  • Grunderna i räkenskapsanalysen med ekonomiska samband för avkastning
 • Personligt ansvar
  • Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist
  • Tidsgränser för årsredovisning
 • Guide i fyra steg
 • Källor
Innehållet i e-kursen
“Företagsekonomi för chefer och ledare”

Kursen är producerad som en e-kurs. Därmed kan du gå igenom den i lugn och ro när du har tid. Beställ kursen här!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD


Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev