Riksdagen (Bild Arild Vågen, Wikimedia Commons), illustrerar kurs om årsredovisningslagen 2023 (ÅRL). ÅRL har hittills ändrats 66 gånger sedan lagen började gälla 1996.
Årsredovisningslagen har hittills ändrats 66 gånger sedan lagen började gälla 1996 – Riksdagen (Bild Arild Vågen, Wikimedia Commons)

Jag har tagit fram en ny e-kurs för BG Institute, Årsredovisningslagen 2023 – En introduktion. Kursen är uppdelad i tre pass på 50 minuter vardera och innehåller kunskapsfrågor som kan ge aktualitetspoäng.

Årsredovisningslagen (ÅRL) är en levande lag som hittills har ändrats hela 66 gånger sedan den började gälla 1996, och flera ändringar är på gång. Lagändringarna för bostadsrättsföreningar 2023 är inarbetade i materialet. Kommande nyheter kommenteras i sina sammanhang och i ett eget avsnitt På gång i slutet av kursen.

Innehåll

Här får du en genomgång av lagen från början till slut. Det ger dig en bra kännedom om strukturen i lagen. Jag berör också sambanden med bokföringslagen (BFL) och med den kompletterande normgivningen från Bokföringsnämnden (BFN). En utförlig dokumentation med referenser ingår.

Årsredovisningslagen 2023 – En introduktion

Del 1
• Förkortningar och begrepp
• Normgivning
• 1 kap. Inledande bestämmelser
• 2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning

Del 2
• 3 kap. Balansräkning och resultaträkning
• 4 kap. Värderingsregler
• 5 kap. Noter
• 6 kap. Förvaltningsberättelse m.m.

Del 3
• 7 kap. Koncernredovisning
• 8 kap. Offentliggörande
• 9 kap. Delårsrapport
• 10 kap. Överklagande
• Bilagor till ÅRL
• På gång
• Källor

E-kursens Innehåll

Kursen är producerad som en e-kurs. Därmed kan du gå igenom den i lugn och ro när du har tid. Beställ kursen här!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev