Ukrainas flagga, illustrerar frågor och svar från Bokföringsnämnden (BFN) om hur redovisningen påverkas
Ukrainas flagga (Bild pxfuel.com)

Bokföringsnämnden (BFN) har idag publicerat svar på frågor om hur Rysslands invasion av Ukraina kan påverka redovisningen i svenska företag.

En ny avdelning “Med anledning av kriget i Ukraina” finns nu under “Frågor och svar”.

Tillämpning av K2 ÅR och K3

Svaren från BFN gäller företag som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Upplysningar om väsentliga händelser

En årsredovisning ska innehålla upplysningar om väsentliga händelser för företaget. Det gäller både mindre och större företag.

BFN påminner också om att företag som inte påverkas självklart inte behöver lämna information om det.

BFN nämner exempel på väsentliga händelser.

 • Beslutade viktiga förändringar i verksamheten
 • Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat
  • Faktorer avseende marknaden
  • Faktorer avseende miljön
  • Onormalt stora förändringar av priser på råvaror och förnödenheter
  • Räntor
  • Valutakurser
 • Aktiebolag: Om bolaget har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det
 • Om företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet
  • Har fråga uppkommit om att företaget ska träda i likvidation?
  • Har fråga uppkommit om att företaget ska försättas i konkurs?

Var ska upplysningarna lämnas?

Upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret ska lämnas i förvaltningsberättelsen.

Upplysningar om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut ska lämnas i not.

Upplysningar om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut kan även behöva lämnas i förvaltningsberättelsen, men inte i stället för i not. Det gäller händelser som kan “vara viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat”. Företag som tillämpar K2 ÅR lämnar sådana upplysningar under rubriken Allmänt om verksamheten i förvaltningsberättelsen. Företag som tillämpar K3 har inga formstyrda regler om förvaltningsberättelsen.

Ytterligare upplysningar för större företag

Större företag behöver dessutom lämna information om följande i förvaltningsberättelsen.

 • Upplysning om företagets förväntade framtida utveckling
 • Beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för företaget

Detta gäller företag som tillämpar K3.

Svaren från BFN gäller inte årsbokslut

BFN har bara tagit upp frågor om hur årsredovisningar påverkas. Ett årsbokslut innehåller ingen förvaltningsberättelse och inte heller krav om not för väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. Därmed gäller inte dagens svar från BFN något av K1-regelverken för förenklade årsbokslut och inte heller BFNAR 2017:3 Årsbokslut.

Vår information om redovisningseffekter

I Månadens Nyheter, som jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje, har vi tagit upp frågan om hur Rysslands invasion av Ukraina påverkar redovisningen. Halva Månadens Nyheter för mars 2022 ägnas åt ekonomiska effekter av kriget.

Bild 13 visar en översikt över redovisningsfrågor att tänka på. Vi har där tagit upp samma saker som BFN, men även ytterligare några punkter.

 • Behovet av nedskrivningar av tillgångar kan öka
  • Påverkar balansräkningen och resultaträkningen
 • Information om förhållanden som inte ska redovisas i balansräkning, resultaträkning eller noter, men som är viktiga för bedömningen av företagets verksamhet, ställning och resultat
  • Påverkar förvaltningsberättelsen
 • Upplysning kan behöva lämnas om exceptionella intäkter och kostnader
  • Lämnas i not
 • Upplysning om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen, och som är förenade med betydande risker (eller fördelar)
  • Lämnas i not

Mer från BFN

Det kan mycket väl komma mer från BFN under den nya avdelningen i frågor och svar. Dels har vi de ytterligare punkterna som vi tog upp i Månadens Nyheter (se avsnittet närmast ovan). Dels har vi frågan om hur årsbokslut kan komma att påverkas. Nedskrivningar är till exempel ett område som gäller både årsbokslut och årsredovisningar.

Vi följer utvecklingen hos BFN!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev