Förstasidorna till K-regler om årsredovisning, illustrerar pågående utvärdering
BFN Utvärdering K-regler, © BFN (Bild Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) inledde i december 2020 en översyn av K-reglerna om årsredovisning med en förfrågan om synpunkter på övergripande nivå.

Att översynen gäller K-regler om årsredovisning innebär att det är följande regelverk berörs.

  • BFNAR 2016:10, K2 ÅR Årsredovisning i mindre företag
  • BFNAR 2012:1, K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Även K-regelverk för årsbokslut kommer att påverkas av översynen.

Inriktningen på BFNs fortsatta arbete

Många synpunkter har kommit in. BFN berättar om nuläget i översynen här.

Utifrån synpunkterna har BFN fattat två beslut om det fortsatta arbetet.

  1. Fullständiga och sammanhållna regelverk för K2 ÅR och K3 även i fortsättningen
    • I stället för normgivning utifrån sakområden
  2. Tillämpningen av K2 ÅR ska begränsas utifrån verksamhetens karaktär, snarare än gränsvärden
    • Komplexa verksamheter bör tillämpa K3 i stället för K2 ÅR

Hittills har diskussionen gällt övergripande och principiella frågor om hur normgivningen bör bedrivas i framtiden. Under det fortsatta arbetets gång kommer BFN även att ge möjlighet till synpunkter på enskilda regler i vägledningarna. BFN ska också analysera reglerna om byte av K-regelverk.

Tidplan

Enligt en preliminär tidplan ska förslag till ändringar skickas ut på remiss under hösten 2022 och beslut om ändringarna fattas i maj 2023.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget, utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev