Bulletinen 3/2020 Tidpunkter för överlåtelser av fastigheter

Styrelsen för BAS har skrivit en kommentar till min artikel Minskning av aktiekapital – En vit fläck på redovisningskartan? i nr 2/2020 av Bulletinen. Kommentaren är publicerad i senaste numret av Bulletinen.

Styrelsen har tittat på mina tankar om redovisning av minskning av aktiekapital. Resultatet blev att de tänker utreda om bolagsstämmans beslut är en affärshändelse. Är beslutet en affärshändelse kommer följdfrågan om hur redovisningen ska se ut. Styrelsen enades om att föra frågan vidare till Bokföringsnämnden (BFN).

Jag tackar för det fina och trevliga gensvaret från BAS styrelse och följer självklart utvecklingen med spänning.

Tidskriften och förlaget Norstedts Juridik har lämnat sitt medgivande till att jag publicerar styrelsens artikel, tack för det! Och varsågod till dig läsare.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter