Bokföring
Bokföring (Bild: Piqsels)

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat mer information om hur corona-pandemin påverkar din löpande bokföring.

BFN om fyra bokföringsfrågor

BFN har publicerat frågor och svar om fyra aktuella bokföringsfrågor.

Ett svar är nytt och publicerades den 22 juni 2020. Men för överblickens skull får du alla fyra frågorna och svaren beskrivna här – med mina tillägg om hantering enligt BAS-kontoplanen.

Omställningsstöd

Riksdagen har beslutat om ett tillfälligt stöd för fasta kostnader till företag som har tappat mycket av sin omsättning under mars-april 2020. Hur bokförs omställningsstödet från Skatteverket?

BFN 2020-06-22: Omställningsstödet bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Jag: I BAS-kontoplanen kan du använda till exempel konto 3985 Erhållna statliga bidrag eller 3999 Övriga rörelseintäkter. Bägge kontona leder till rubriceringen Övriga rörelseintäkter i årsbokslutet eller årsredovisningen.

Stöd för korttidsarbete

Arbetsgivare kan få stöd från staten via Tillväxtverket för att täcka en del av lönekostnaden vid korttidspermittering. Hur bokförs stödet?

BFN 2020-04-09: Stödet för korttidsarbete bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Jag: I BAS-kontoplanen kan du använda till exempel konto 3985 Erhållna statliga bidrag eller 3999 Övriga rörelseintäkter. Bägge kontona leder till rubriceringen Övriga rörelseintäkter i årsbokslutet eller årsredovisningen.

Kompensation för sjuklönekostnader

Arbetsgivare som har kostnader för sjuklöner får ersättning för hela sjuklönekostnaden under april-maj 2020, genom utbetalning till skattekontot. Hur bokförs kompensationen?

BFN 2020-04-09: Kompensationen för höga sjuklönekostnader bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Jag: I BAS-kontoplanen kan du använda till exempel konto 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal eller 3999 Övriga rörelseintäkter. Bägge kontona leder till rubriceringen Övriga rörelseintäkter i årsbokslutet eller årsredovisningen.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna under mars-juni 2020. Hur bokförs sänkningen?

BFN 2020-04-09: Ingen särskild bokföringsåtgärd. Arbetsgivaravgifterna bokförs som vanligt på kontot för arbetsgivaravgifter, men till ett lägre belopp.

Jag: I BAS-kontoplanen motsvarar det konto 7510 Arbetsgivaravgifter.

BAS-konto för anstånd

BAS-kontogruppen har publicerat ett nytt konto för redovisning av tillfälliga anstånd med skatter, avgifter och moms. Jag berättar om tillämpningen här.

Trevlig semester!

Jag hoppas detta inlägg hjälper dig med några av alla praktiska frågor vi ställs inför i nya situationer nu. Jag hoppas också att du kan ta dig en paus i arbetet och ha en riktigt bra semester nu!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School, BG Institute och SIH Stockholms Internationella Handelsskola.

I flera fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter