Bokföring
Bokföring (Bild: Piqsels)

Både Bokföringsnämnden (BFN) och BAS-kontogruppen (BAS) har publicerat information om hur corona-pandemin påverkar din löpande bokföring.

Uppdatering 2020-06-25: Se även mitt inlägg:

BFN om tre bokföringsfrågor

BFN har publicerat frågor och svar om tre aktuella bokföringsfrågor.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna under mars-juni 2020. Hur bokförs sänkningen?

BFN: Ingen särskild bokföringsåtgärd. Arbetsgivaravgifterna bokförs som vanligt på kontot för arbetsgivaravgifter, men till ett lägre belopp.

Jag: I BAS-kontoplanen motsvarar det konto 7510 Arbetsgivaravgifter.

Stödet för korttidsarbete

Arbetsgivare kan få stöd från staten via Tillväxtverket för att täcka en del av lönekostnaden vid korttidspermittering. Hur bokförs stödet?

BFN: Stödet för korttidsarbete bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Jag: I BAS-kontoplanen kan du använda till exempel konto 3985 Erhållna statliga bidrag eller 3999 Övriga rörelseintäkter. Bägge kontona leder till rubriceringen Övriga rörelseintäkter i årsbokslutet eller årsredovisningen.

Kompensation för sjuklönekostnader

Arbetsgivare som har kostnader för sjuklöner får ersättning för hela sjuklönekostnaden under april-maj 2020, genom utbetalning till skattekontot. Hur bokförs kompensationen?

BFN: Kompensationen för höga sjuklönekostnader bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Jag: I BAS-kontoplanen kan du använda till exempel konto 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal eller 3999 Övriga rörelseintäkter. Bägge kontona leder till rubriceringen Övriga rörelseintäkter i årsbokslutet eller årsredovisningen.

BAS om anstånd med skatter

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad rätt för företagen att få anstånd med betalning av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Hur bokförs kompensationen?

BAS: Bokför som vanligt när Skatteverket belastar skattekontot på förfallodagen för skatter och avgifter, dvs. nollställ konto 2650, 2710 och 2730 post för post mot 1630. Sedan, när Skatteverket tillgodoför skattekontot det beslutade anståndet, debiterar du 1630 och krediterar ett nytt konto 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt.

Jag: BAS förslag ser bra ut. Så här blir arbetsgången:

 • AGI förfaller, SKV belastar skattekontot
  • Debet 2710 – Kredit 1630
  • Debet 2730 – Kredit 1630
 • Moms förfaller, SKV belastar skattekontot
  • Debet 2650 – Kredit 1630
 • SKV beslutar om anstånd, tillgodoför skattekontot
  • Debet 1630 – Kredit 2852
 • Anståndet medför räntor och efter 6 månader även anståndsavgifter, SKV belastar skattekontot
  • Debet 8423 – Kredit 1630
 • Om räntorna och avgifterna medför underskott på skattekontot så gör företaget inbetalningar
  • Debet 1630 – Kredit 1930
 • Anståndet upphör, SKV belastar skattekontot
  • Debet 2852 – Kredit 1630

Jag hoppas detta inlägg ger dig praktiska tips!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige (tidigare Accountor Training Sverige) och från 2020 även för IHM Business School, BG Institute och Stockholms Internationella Handelsskola SIH.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter