BAS-böckerna 2020
Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

BAS-kontoplanen 2020 är här, som fritt nedladdningsbara tabeller och med utförlig dokumentation i böcker utgivna av BAS-intressenternas Förening hos Norstedts Juridik. Det här är min personliga recension av ett arbetsverktyg jag uppskattar mycket högt. Jag har ingen förtjänst från försäljningen av dessa produkter, förutom för arvoden för publicerade artiklar i Bulletinen. Jag berättar också om BAS-kontoplanen 2020 i ett webbinarium den 14 februari 2020 för Accountor Training Sverige.

 • For English summary see the end of this post

Aktuella produkter

Det här är BAS-produkterna jag berättar om.

 1. Nedladdningsbara tabeller
 2. Bokföringsboken
 3. Bokslutsboken
 4. Nyckeltalen
 5. Bulletinen
  • Beställ från Norstedts Juridik, digitalt eller tryckt

Nyheter 2020

Andelar i koncernföretag

1316 Övriga andelar i koncernföretag byter namn och separeras till två konton, för svenska respektive utländska koncernföretag. Motkonton i kontogrupp 80 Resultat från andelar i koncernföretag påverkas inte.

 • 1316 Andra andelar i svenska koncernföretag Nytt kontonamn
 • 1317 Andra andelar i utländska koncernföretag Nytt konto

1860 Andelar i koncernföretag namnändras med ett förtydligande om att innehavet är kortfristigt. Underkontot för nedskrivningar har tagits bort. Personligen rekommenderar jag dig dock att du fortsätter bruttoredovisa nedskrivningar, du kan se mer om fördelarna med det i artikeln Avyttring av nedskrivna tillgångar.

 • 1860 Andelar i koncernföretag, kortfristigt Nytt kontonamn
 • 1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag Slopat konto
Förutbetalda leasingavgifter

Uppdelningen av förutbetalda leasingavgifter på kortfristig och långfristig del har slopats. Det kvarvarande kontot 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del byter därför namn.

 • 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del Slopat konto
 • 1720 Förutbetalda leasingavgifter Nytt kontonamn
Byggnadskreditiv

Konto 2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut har fått ett nytt underkonto för kortfristig del av byggnadskreditiv.

Konto 2340 Byggnadskreditiv finns sedan tidigare för långfristig del, men kontoinstruktionen har nu utökats med ett observandum om att byggnadskreditiv normalt sett är kortfristiga och att det nya underkontot ska användas för den kortfristiga delen.

 • 2412 Byggnadskreditiv, kortfristig del Nytt underkonto
Arbetsgivaravgifter

Vi har med tiden fått många nivåer på arbetsgivaravgifterna. BAS-kontoplanen har följt med i utvecklingen men det har lett till många konton för löner och ersättningar respektive sociala avgifter. Min erfarenhet är att de olika kategorierna i allt högre grad hanteras i löneprogram, så jag ser det som helt följdriktigt att BAS-kontogruppen nu tar bort många varianter av kostnadskontona. Följande konton slopas.

 • 7014 Löner till kollektivanställda 16,36 %
 • 7015 Löner till kollektivanställda 6,15 %
 • 7016 Vinstandelar till kollektivanställda 6,15 %
 • 7034 Löner till kollektivanställda 16,36 % (utlandsanställda)
 • 7035 Löner till kollektivanställda 6,15 % (utlandsanställda)
 • 7036 Vinstandelar till kollektivanställda 6,15 % (utlandsanställda)
 • 7214 Löner till tjänstemän 16,36 %
 • 7215 Löner till tjänstemän 6,15 %
 • 7216 Vinstandelar till tjänstemän 6,15 %
 • 7224 Löner till företagsledare 16,36 %
 • 7225 Löner till företagsledare 6,15 %
 • 7234 Löner till tjänstemän och företagsledare 16,36 % (utlandsanställda)
 • 7235 Löner till tjänstemän och företagsledare 6,15 % (utlandsanställda)
 • 7236 Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare 6,15 % (utlandsanställda)
 • 7520 Avgifter 16,36 %
 • 7521 Avgifter för löner och ersättningar
 • 7522 Avgifter för förmånsvärden
 • 7525 Avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar
 • 7526 Avgifter på arvoden
 • 7528 Avgifter på bruttolöneavdrag m.m.
 • 7529 Avgifter på semester- och löneskulder
 • 7534 Särskild löneskatt förvärvsinkomster 6,15 %

BAS-produkterna

1. Nedladdningsbara tabeller

Du kan ladda ner kontoplanen gratis som tabeller från BAS hemsida, som PDF-fil eller Excel-fil. Jag brukar ladda ner den kompletta kontoplanen som PDF-fil så jag kan göra snabbsökningar i den.

Nytt för 2020 är att nu finns kontoplanen också översatt till engelska. En Excel-fil finns för gratis nedladdning, med kontotabeller i två varianter.


2. Bokföringsboken 2020
BAS Bokföringsboken 2020

Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Här hittar du detaljerade instruktioner om hur varje konto ska användas (och inte användas), samt vägledning om relaterade konton och motkonton och mycket mer. Jag rekommenderar denna bok som ett självklart arbetsverktyg på varenda ekonomiavdelning och för varje rådgivare inom redovisning.


BAS The Accounting Manual

Den senaste engelska utgåvan är från 2017. Den är slutsåld och kommer inte att nytryckas. Du kan i stället ladda ner kontotabellen i engelsk översättning (se avsnitt 1. Nedladdningsbara tabeller ovan).


3. Bokslutsboken
BAS Bokslutsboken 2020

Bokslutsboken ingår också i serien Svensk Redovisning. Den är en handbok i hur du tillämpar K2  och K3 när du gör bokslut i en redovisning upprättad enligt BAS-kontoplanen.


4. The Financial Ratios | Nyckeltalen
BAS Nyckeltalen

Nyckeltalen är ytterligare en del av serien Svensk Redovisning. Det är en handbok som beskriver ett stort antal finansiella nyckeltal, hur de beräknas och vad de säger oss, samt hur beloppen hämtas ur BAS-kontoplanen. Den senaste utgåvan är från 2016.


5. Bulletinen
BAS Bulletinen

Den sista delen av serien Svensk Redovisning är en tidskrift om redovisning och BAS-relaterade ämnen, med 4 utgåvor per år. Jag har haft äran att bli publicerad här flera gånger (se Artiklar).


Lycka till med BAS 2020!

Jag hoppas du har användning för denna artikel så du lätt kommer igång med BAS 2020!

Summary in English

BAS Chart of Accounts 2020 is here, as free downloadable tables and with extensive documentation in books for sale, issued by The BAS Stakeholders Association! The books are in Swedish, but there is one downloadable table in English.


Utbildningar

Ämnen som jag täcker här i bloggen håller jag också utbildningar och webbinarier om, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School och BG Institute.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter