EN: Peter Berg in the recording studio at Accountor Training Sweden, Stockholm | SW: Nu lanserar vi Utbildningen Bokslut!
Peter Berg in the recording studio at Accountor Training Sweden, Stockholm (Photo, Jonathan Fastborg)

On behalf of Accountor Training Sweden I’ve produced the documentation for a new education, “Financial Reports” (Utbildningen Bokslut) with 27 courses. The broadcasts and recordings with me will take place from August 28 to November 18, 2019.

Since the education is in Swedish the rest of this article will also be in Swedish.
In Swedish – Utbildningen Bokslut

På uppdrag av Accountor Training Sverige har jag producerat dokumentationen för den nya utbildningen Bokslut med 27 kurser. Sändningar och inspelningar kommer att göras med mig från den 28 augusti till den 18 november 2019. Hela materialet kommer att finnas tillgängligt för prenumeranter hos Accountor Training, som inspelningar efter sändningarna.

Utbildningen Bokslut passar både veteraner och nybörjare

Utbildningen är omfattande och ger dig som är nybörjare i att upprätta bokslut en gedigen grund att gå vidare från. Det finns gott om exempel och övningsuppgifter i utbildningen.

Även du som är veteran i att upprätta bokslut kan säkert hitta guldkorn i materialet. Så stort är vårt arbetsområde, att ingen kan allt. Välj ut dina favoritområden och se dem i vilken ordning som helst!

Utbildningen Bokslut kan du se i sin helhet eller i dina valda delar

För dig som är nybörjare i att upprätta bokslut är det en god idé att gå igenom alla kurser och i den turordning vi presenterar dem.

Varje kurs är dock tillräckligt fristående från de övriga så att du som vill kan gå direkt till vad som intresserar dig mest, och i den ordning du vill.

Utbildningen Bokslut täcker både årsbokslut och årsredovisningar

Utbildningen är unik på så sätt att varje kurs behandlar både årsbokslut och årsredovisningar, från de minsta företagen till de riktigt stora.

Utbildningens bredd gör att du kommer att känna dig hemma i dessa kurser, vilken kategori av företag du än arbetar med. Och arbetar du som redovisningskonsult kan de behöva hela bredden, oavsett vilka kategorier av företag du arbetar med i dag!

Utbildningen Bokslut omfattar alla K-regler

Det unika i utbildningen blir ännu tydligare med de konkreta och systematiska jämförelserna mellan lagstiftningen och K-reglerna.

K-reglerna för företag är i fokus.

 • K1 Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare
 • K2 Årsbokslut
 • K2 Årsredovisning för mindre företag
 • K3 Årsredovisning för större företag

Utbildningen Bokslut i ett nötskal

Utbildningen omfattar 27 kurser med följande struktur.

Kurs 1-2 Introduktion

Här får du en orientering om hur lagar och standarder växer fram på redovisningsområdet. Det ger dig en bra helhetsförståelse för varför reglerna ser ut som de gör.

 • 1. Introduktion – Internationellt
 • 2. Introduktion – Sverige
Kurs 3-12 Balansräkningen

Vi går igenom reglerna i bokföringslagen och årsredovisningslagen samt hur de tillämpas i K1 – K3, punkt för punkt. Redovisningsreglerna kopplas ihop med beskattningen. Du får en gedigen dokumentation med tips och exempel att gå tillbaka till.

 • 3. Immateriella anläggningstillgångar
 • 4. Materiella anläggningstillgångar
 • 5. Finansiella anläggningstillgångar
 • 6. Omsättningstillgångar
 • 7. Eget kapital
 • 8. Obeskattade reserver
 • 9. Avsättningar
 • 10. Skulder
 • 11. Fördjupning – Fastigheter
 • 12. Fördjupning – Ersättningsfonder
Kurs 13-18 Resultaträkningen

Samma teknik som för kurserna om balansräkningen. Vi går igenom reglerna i bokföringslagen och årsredovisningslagen samt hur de tillämpas i K1 – K3, punkt för punkt. Redovisningsreglerna kopplas ihop med beskattningen. Du får en gedigen dokumentation med tips och exempel att gå tillbaka till.

 • 13. Rörelseintäkter
 • 14. Rörelsekostnader
 • 15. Finansiella poster
 • 16. Bokslutsdispositioner och skatt
 • 17. Fördjupning – Pågående arbeten
 • 18. Fördjupning – Finansiella instrument
Kurs 19-26 Årsbokslut och årsredovisning

I kurserna om balansräkningen och resultaträkningen gick vi igenom klassificeringar, värderingar och mycket annat. Nu är bokslutet färdigt i sifferform och vi ska upprätta ett årsbokslut eller en balansräkning. Även här går vi igenom lagstiftningen i bokföringslagen och årsredovisningslagen samt hur lagarna tillämpas i K1-K3, punkt för punkt. Du får en gedigen dokumentation med tips och exempel att gå tillbaka till.

 • 19. Utformning av årsbokslut och årsredovisning
 • 20. Förvaltningsberättelse
 • 21. Resultaträkning
 • 22. Balansräkning
 • 23. Redovisningsprinciper
 • 24. Noter
 • 25. Övriga handlingar
 • 26. Fördjupning: Kassaflödesanalys
Kurs 27 Analys

I denna avslutande del gör vi det viktigaste i hela ditt arbete med årsbokslut och årsredovisningar: Vi reflekterar över den ekonomiska informationen vi har fått fram och hittar källor till trimning av ekonomin. Verktyget är nyckeltal. Vi går igenom en grundläggande uppsättning nyckeltal och du får beräkningsexempel och förslag till åtgärder på varje punkt.

 • 27. Analys

Välkommen till Utbildning Bokslut

Som du ser är utbildningen omfattande, men varje del är enkelt greppbar genom att den är på högst 1 timme. Du får en omfattande dokumentation att ladda ner till varje kurs och du kan gå tillbaka i inspelningarna hur och när du vill.

Välkommen att delta med mig!

Sign Up  |  Anmäl dig

Peter Berg in the recording studio at Accountor Training, Stockholm
Peter Berg in the recording studio at Accountor Training Sweden, Stockholm (Photo, Jonathan Fastborg)

Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter


Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev