RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

Scrapped tax changes, limited tax deductions for interest and much more filled the latest newsletter from RedovisningsHuset i Södertälje AB (text in Swedish follow further below).

I write the content for this Swedish newsletter monthly, except for July, and we restarted after the summer with edition 37 on August 31. It was unusually much to inform about this time. Each link below leads you to a description in English.

Subscribe to their newsletter. It’s free and very useful.
In Swedish

Slopade skatteändringar, begränsningar av ränteavdrag för företag och mycket mer fyllde senaste nyhetsbrevet från RedovisningsHuset i Södertälje AB.

Jag skriver innehållet för detta nyhetsbrev varje månad, utom i juli, och vi startade efter sommaren med utskick 37 den 31 augusti. Det var ovanligt mycket att informera om den här gång.

Prenumerera på deras nyhetsbrev. Det är gratis och mycket matnyttigt!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.