69 9000 2015-01-12 Logo brevmall

November 21, 2016, I was again invited to my old colleagues at RedovisningsHuset i Södertälje AB for a one day lecture.

This time we had several topics on the agenda: New Swedish Annual Accounts Act, Effects on the Swedish K-standards for accounting, and finally Work in Progress, Accounting and Taxation.


Heldag med fullt schema

Den 21 november 2016 var jag ännu en gång inbjuden till mina gamla kollegor hos RedovisningsHuset i Södertälje AB för att hålla en heldagsutbildning. Vi hade ett fullt program!

Nya årsredovisningslagen

Vi gick igenom alla fyra ändringarna som har gjorts av årsredovisningslagen under 2016, men med tyngdpunkt på den stora förändringen som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Nytt från Bokföringsnämnden

Därefter gick vi igenom vilka följdeffekter de många ändringarna av årsredovisningslagen får på K-regler och övrig normgivning från Bokföringsnämnden.

Under 2016 har Bokföringsnämnden beslutat om ovanligt många ändringar i normgivningen och det är inte slut än. De största nyheterna ser vi nämligen fram emot före årsskiftet, när nya K2 och en väsentligt uppdaterad K3 finns på plats, med allt vad det innebär för programvaruleverantörer med flera.

Pågående arbeten

Dagen avslutades med en ordentlig genomgång av redovisning och beskattning av pågående arbeten. Alla fyra alternativen och de tre metoderna gicks igenom systematiskt, inklusive hanteringen i samtliga regelverk (K1, K2, K3 och IFRS).

Här kunde jag också återkoppla till min artikel om pågående arbeten, som publicerades i Svensk Skattetidning 6-7 den 9 december 2016.

Givande återkoppling

Det är mycket trevligt att kunna möta mina gamla kollegor på detta sätt. Hoppas det var lika givande för dem som för mig 🙂


Föreläsningar och böcker

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

  1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.