Riksbyggen föreläsning fastighet

November 16, 2016, I got the chance to visit the head office of Riksbyggen in Stockholm for a full days lecture in the software Bokslut from Wolters Kluwer, adapted for participants experienced in preparing financial reports.

The participants came from offices around Sweden: Skellefteå, Västerås, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Lund and Trelleborg. I got a lot of interesting questions during the lecture and we covered a broad spectrum of qualified accounting areas.

Riksbyggen is a co-operative association performing nationwide in Sweden, with establishing housing associations including construction, property management and residential services. Read their interesting story at Riksbyggen!


Fastighetsredovisning hos Riksbyggen

Den 16 november 2016 fick jag möjligheten att besöka huvudkontoret hos Riksbyggen i Stockholm för en heldagsutbildning om programvaran Bokslut från Wolters Kluwer, anpassad för deltagare vana vid att upprätta bokslut.

Deltagarna kom från kontor i många delar av Sverige: Skellefteå, Västerås, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Lund and Trelleborg. Jag fick många intressanta frågor under föreläsningen och vi täckte ett brett spektrum av kvalificerade redovisningsfrågor.

Under slutet av dagen hann vi också med att kort beröra den nya årsredovisningslagen och effekterna på K-reglerna.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som verkar över hela Sverige med att utveckla bostäder i nyproduktion. Dessutom är Riksbyggen en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med kunder som är bostadsrättsföreningar, kommersiella fastighetsägare och offentliga fastighetsägare. Se deras intressanta historia på Riksbyggen!


Boken Fastigheter

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Det var extra glädjande att kunna diskutera fastighetsrelaterade redovisningsfrågor, såsom komponentavskrivningar, i denna kvalificerade grupp med tanke på att jag behandlar sådana frågor i min bok “Fastigheter” som kom ut knappt tre månader före föreläsningen.

Jag hoppas deltagarna kände sig nöjda med dagen!


Föreläsningar och böcker

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

  1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.