BFN Bokföringsnämnden

Swedish K-standards for accounting in different categories of enterprises are evolving. Now it’s time for an updated K3, the K-standard for large enterprises.

A draft was decided on April 28, 2016, by the government authority The Swedish Accounting Standards Board (BFN). The draft is open for comments until August 20, 2016, and today I posted my comments to the BFN. Sorry, but the rest will be in Swedish…


Remiss ute nu

BFN har tagit fram en uppdaterad vägledning om årsredovisning och koncernredovisning i större företag (K3),  som just nu är ute på remiss. Remisstiden går ut den 20 augusti 2016 och målet är att kunna fastställa vägledningen under hösten 2016.

Uppdatering

Vägledningen uppdaterades senast den 17 november 2014, så det är dags nu!

De viktigaste förändringarna är följande.

  • Uppdatering av reglerna så de stämmer med årsredovisningslagen (ÅRL) såsom lagen ser ut den 1 januari 2016
  • …men också ändrade regler för
    • Pensionsförpliktelser kopplade till värdet för tillgång i företaget
    • Omräkning av utländska filialers tillgångar och skulder till företagets redovisningsvaluta

Börjar gälla…

BFN föreslår att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska börja använda denna uppdaterade K3 för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 och senare, övriga verksamhetsformer för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 och senare.

Remissvar

Förslaget till vägledning har sänts på remiss till 39 myndigheter och organisationer, men alla som vill får svara. Det har jag gjort, här är mitt remissvar.

Har du synpunkter på mitt remissvar så är du välkommen att höra av dig, vare sig du håller med eller vill invända:)


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower