BFN Bokföringsnämnden Stefan Pärlhem The Swedish Accounting Standards Board

From my earlier post Meeting BFN with Mr. Stefan Pärlhem, Head of Secretariat of the BFN, to the right

Swedish K-standards for accounting in different categories of enterprises is rapidly developing. Now it’s time for a thoroughly updated K2 ÅR, the K-standard for small and medium-sized enterprises (SME).

A draft was decided on April 27, 2016, by the government authority The Swedish Accounting Standards Board (BFN). The draft is open for comments until August 20, 2016, and today I posted my comments to the BFN. Sorry, but the rest will be in Swedish…


Remiss ute nu

BFN har tagit fram en sammanslagen, omstrukturerad och uppdaterad vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR),  som just nu är ute på remiss. Remisstiden går ut den 20 augusti 2016 och målet är att kunna fastställa vägledningen under hösten 2016.

Helt ny form

Vi har idag två gällande vägledningar för årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR):

  • Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1)
  • Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1)

Båda vägledningarna uppdaterades senast den 9 juni 2016, då alternativregeln upphävdes för pågående arbeten på löpande räkning. Några fler uppdateringar är inte planerade utan nu ska de ersättas av en enda ny K2 ÅR.

De viktigaste förändringarna är följande.

  • En heltäckande vägledning för alla mindre verksamheter som upprättar årsredovisning, i stället för som nu två olika
  • Särregler för vissa verksamhetsformer återfinns sist i varje kapitel , i stället för i separata kapitel på slutet som i K3
    • Två utmärkta ändringar enligt mig, de två nuvarande vägledningarna är snarlika men i framtiden får vi rådgivare betydligt lättare att överblicka eventuella skillnader mellan verksamhetsformerna
  • Kommentarerna har infogats direkt efter respektive allmänt råd, i stället för att som förut ligga i en separat avdelning
    • Också utmärkt enligt mig, hittills har det lätt att stirra sig blind på de allmänna råden och förbise viktig information i kommentarerna
  • Uppdatering av reglerna så de stämmer med årsredovisningslagen (ÅRL) såsom lagen ser ut den 1 januari 2016

Börjar gälla…

BFN föreslår att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska börja använda den nya K2 ÅR för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 och senare, övriga verksamhetsformer för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 och senare.

Remissvar

Förslaget till vägledning har sänts på remiss till 46 myndigheter och organisationer, men alla som vill får svara. Det har jag gjort, här är mitt remissvar.

Har du synpunkter på mitt remissvar så är du välkommen att höra av dig, vare sig du håller med eller vill invända 🙂


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower